Циклова комісія суспільно-гуманітарних дисциплін

Склад циклової комісії:

Циклова комісія забезпечує викладання таких навчальних предметів та дисциплін:
 1. Українська мова
 2. Українська мова за професійним спрямуванням
 3. Англійська мова
 4. Англійська мова за професійним спрямуванням
 5. Українська література
 6. Зарубіжна література
 7. Захист України
 8. Фізична культура
 9. Фізичне виховання
 10. Методика викладання
 11. Основи правознавства
 12. Соціологія
 13. Історія України
 14. Всесвітня історія
 15. Основи економічної теорії
 16. Основи філософських знань
 17. Культурологія
 18. Безпека життєдіяльності
 19. Основи охорони праці
 20. Етика ділового спілкування
Основні напрямки роботи циклової комісії:
 • посилення індивідуального підходу до студентів, розвитку творчих здібностей майбутніх спеціалістів, їхньої самостійної праці, використання активних форм та методів навчання під час змішаної форми навчання;
 • формування мотивації професійних компетенцій під час викладання предметів загальноосвітньої підготовки;
 • створення та впровадження в освітній процес науково-методичних засобів навчання як важеля підвищення ефективності та якості освіти;
 • застосовування в освітньому процесі новітніх ефективних навчальних технологій, сучасних засобів навчання, які б сприяли засвоєнню знань студентів у процесі змішаної форми навчання;
 • створення максимально сприятливих умов для інтелектуального, морального й фізичного розвитку студентів;
 • підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.
Викладачі загальноосвітніх дисциплін у своїй педагогічній практиці моделюють таку систему навчання, яка б формувала у студентів ініціативність, інноваційність, мобільність, гнучкість, динамізм, конструктивність, комунікативність тощо. З метою розв’язання цих завдань циклова комісія впроваджує активні та інтерактивні методи, новітні технології навчання, які базуються на компетентнісному підході. Викладачі вважають, що доцільно використовувати таку організацію навчальної діяльності, внаслідок якої здійснюється тісна взаємодія педагога та студента, що є особливо необхідним під час змішаної форми навчання.

2022-2023 навчальний рік

Планування

Звіти тижнів, декад ЦК

2023-2024 навчальний рік

Планування

Звіти тижнів, декад ЦК

ІСАНКОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Голова ЦК суспільно-гуманітарних дисциплін, спеціаліст першої категорії

Працює в коледжі з 2006 року на посаді викладача української мови і літератури та зарубіжної літератури

Освіта – спеціаліст, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, 2003 рік.

Спеціальність Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література.

Кваліфікація вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури.

ФЕДОНЮК ГРИГОРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Заступник директора з навчально-виробничої роботи, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

З 1987 до 2022 року Григорій Михайлович очолював коледж і весь його професійний шлях пов’язаний з розвитком і становленням закладу освіти.

Протягом усіх цих років утверджувався незаперечний авторитет Калинівського технологічного фахового коледжу, його здатність готувати кваліфікованих фахівців.

У 1974 році він закінчив Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю Російська мова та література. За багаторічну і плідну працю Федонюк Г.М. нагороджений  значком «Відмінник народної освіти УРСР» (1985), дипломом лауреата  премії галузевої профспілки (Постанова президії: ЦК профспілки України НП-19 від 16.02.1999), нагрудним знаком «Відмінник служби  побуту України» (1998), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2002), у 2010 році – нагрудними знаками Профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України та Міністерства Внутрішніх справ України «За співпрацю з внутрішніми військами МВС України», грамотами Міністерства освіти України (2018), Вінницької облдержадміністрації (2018), почесною відзнакою  «За заслуги перед Вінниччиною» (2019). У 2021 році Григорій Михайлович за досягнуті успіхи у справі підготовки кваліфікованих фахівців та з нагоди 50-річчя з дня заснування коледжу нагороджений почесними грамотами Хмільницької районної ради, Калинівської міської ради, Вінницької обласної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України та Департаменту гуманітарної політики Вінницької ОДА.

САКАЧ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Викладач, спеціаліст вищої категорії

Працює в коледжі з 1994 року на посаді викладача суспільних дисциплін.

Освіта – спеціаліст, Вінницький державний педагогічний інститут, 1995 рік.

Спеціальність Історія.

Кваліфікація вчитель історії і правознавства.

КАЛІНЧУК БОГДАН ІВАНОВИЧ

Завідувач навчально-виробничою практикою, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Працює в коледжі з 1999 року на посаді викладача суспільних дисциплін, а з 2017 року обіймає посаду завідувача навчально-виробничою практикою.

Освіта – спеціаліст, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, 1998 рік.                  

Спеціальність Всесвітня історія та основи правознавства.

Кваліфікація вчитель історії та основ правознавства

ЄВГРАШИНА ЛЮБОВ ПЕТРІВНА

Викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Працює в коледжі з 1993 року на посаді викладача англійської мови

Освіта – спеціаліст, Чернівецький державний університет ім. Федьковича, 1993рік.

Спеціальність Романо-германська філологія.

Кваліфікація спеціаліст філолог-германіст, викладач англійської мови та літератури.

ТЕСЕЦЬКА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

Голова первинної профспілкової організації. Викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Працює в коледжі з 2001 року на посаді викладача української мови та літератури.

Освіта – спеціаліст, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, 1998 рік.

Спеціальність Українська мова та література.

Кваліфікація вчитель української мови і літератури.

КОВАЛЬЧУК МИКОЛА ГНАТОВИЧ

Викладач, спеціаліст вищої категорії

Працює в коледжі з 1988 року на посаді викладача фізичного виховання та захисту України

Освіта – спеціаліст, Вінницький державний педагогічний інститут, 1988рік.

Спеціальність Початкове військове навчання і фізичне виховання.

Кваліфікація вчитель початкового військового навчання і фізичного виховання.

ХОМЕНЧУК ГАННА ЯКІВНА

Викладач, спеціаліст вищої категорії

Працює в коледжі з 1984 року на посаді викладача фізичного виховання

Освіта – спеціаліст, Київський державний інститут фізичної культури, 1980 рік

Спеціальність Фізична культура і спорт.

Кваліфікація викладач фізичного виховання.

ЗАВЕРТАНИЙ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Керівник фізичного виховання, спеціаліст першої категорії.

Працює в коледжі з 2010 року на посаді керівника фізичного виховання та викладача фізичного виховання.

Освіта – спеціаліст, Вінницький державний педагогічний інститут, 1997 рік.

Спеціальність Фізичне виховання.

Кваліфікація вчитель фізичного виховання.

ВДОВИЧЕНКО ЮЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Методист КТФК, методист вищої категорії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Працює в коледжі з 2002 року на посаді методиста та викладача англійської мови і української мови за професійним спрямуванням.

Освіта – спеціаліст, Вінницький державний педагогічний інститут, 1997 рік. Спеціальність Українська мова і література та англійська мова і література.

Кваліфікація вчитель української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури.

ШЕВЧУК НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА

Викладач, спеціаліст першої категорії

Працює в коледжі з 2003 року на посаді викладача культурології та спецдисциплін спеціальності 022 Дизайн

Освіта – спеціаліст, Київський державний інститут культури, 1985 рік

Спеціальність Бібліотекознавство і бібліографія.

Кваліфікація бібліотекар-бібліограф.

ПЕЧЕВИСТА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

Заступник директора з виховної роботи, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Працює в коледжі з 1985 року на посаді викладача географії, а з 2001 року обіймає посаду заступника директора з виховної роботи.

Освіта – спеціаліст, Вінницький державний педагогічний інститут,  1985 рік.                  

Спеціальність Географія та біологія.

Кваліфікація вчитель географії та біології

ДІДИК АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Викладач, спеціаліст вищої категорії.

Працює в коледжі з 1985 року на посаді викладача спецдисциплін спеціальностей 133 Галузеве машинобудування та 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Освіта – спеціаліст, Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування, 1985 рік

Спеціальність Машини і апарати легкої промисловості.

Кваліфікація інженер-механік.