Інформація для оприлюднення


 

Статут

 

Кошторис на поточний рік

 

Звіт про використання та надходження коштів

 

Інформація про проведення конкурсних торгів  1      2     3

 

Структура та органи управління Калинівського технологічного технікуму

 

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

 

Штатний розпис на поточний рік

 

Положення про організацію освітнього процесу

 

Положення про педагогічну раду  Калинівського технологічного технікуму

 

Оприлюднення рішення педагогічної ради КТТ    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17

 

Положення про проведення студентів на вакантні місця державного замовлення

 

Інформація про діяльність органів студентського самоврядування

 

Положення про орган студентського самоврядування

 

Положення про організацію роботи відділень

 

Колективний договір

 

Правила внутрішнього трудового розпорядку

 

 Оголошено конкурс на посаду директора

 

Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників

 

Кадровий склад педагогічних працівників Калинівського технологічного технікуму

 

Положення про організаційний комітет

 

Положення про виборчу комісію

 

Положення про кабінет


Положення про атестацію кабінетів


Положення про порядок проведення виборів директора

 

Правила призначення стипендії

 

Рейтингові списки студентів на стипендію  за І сем. 2020-2021н.р.        

 

Виборча програма кандидата

 

Протокол виборчої комісії з виборів директора технікуму 1   2

 

Калькуляція вартості навчання в КТТ на 2017-2018 навчальний рік

 

Звіт роботи калинівського технологічного  коледжу за 2019 рік

 

Галузевий стандарт вищої освіти України спеціальності 5.05050210 «Обслуговування та ремонт обдаднання підприємств текстильної та легкої промисловості»

Галузевий стандарт вищої освіти України спеціальності 5.14010201 «Обслуговування та ремонт електропобутової техніки»

Галузевий стандарт вищої освіти України спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік»

Галузевий стандарт вищої освіти України спеціальності 5.02020701  «Дизайн»

Галузевий стандарт вищої освіти України спеціальності 5.02020702  «Перукарське мистецтво та декоративна косметика»

Галузевий стандарт вищої освіти України спеціальності 5.05160201  «Швейне виробництво»

Галузевий стандарт вищої освіти України спеціальності 5.03050801  «Фінанси і кредит»

 

Графік проведення  навчального процесу

 

реклама

Банер