Фінанси і кредит

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Кваліфікація фахівця: «Операціоніст з фінансів та кредиту»

Освітньо - кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Форма навчання: денна форма навчання

Термін навчання: на базі 9 класів - 2 роки 10 місяців 

                                на базі 11 класів -1 рік 10 місяців 

 

«Фінанси, банківська справа та страхування» - одна із провідних спеціальностей економічного напряму. Професія фінансиста є актуальною та престижною, оскільки в час постійного росту економіки кількість підприємств різних форм власності та сфер діяльності постійно зростає, а тому збільшується і потреба в кваліфікованих фахівцях, які мають високий загальний рівень економічної освіти, спеціальні знання у сфері фінансів, корпоративного управління, економічних розрахунків, банківської справи, вміння і навички використання сучасних інформаційних технологій, знають кілька іноземних мов. Саме таких фахівців зі спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування" готують у нашому навчальному закладі.

       Спеціаліст за фахом "Фінанси, банківська справа та страхування" готовий до професійної роботи у фінансових органах державного, регіонального і муніципального рівнів, банках, біржах, страхових компаніях, інвестиційних фондах, економічних службах підприємств і організацій всіх форм власності, на посадах, що вимагають відповідної економічної освіти.

       Навчання на спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» дає студентам грунтовні знання з економічної теорії, теорії фінансів і банківської справи, економіки підприємств, менеджменту, маркетингу, прогнозування і планування в умовах ринку, ціноутворення, статистики, бухгалтерського обліку і аудиту, економічного аналізу. Це дозволить майбутнім фахівцям з фінансів, банківської справи та страхування оволодіти практичними прийомами і методами управління фінансами підприємств реальної економіки та фінансового сектору, органів місцевого самоврядування,  коштами фондів страхування; знати сучасну систему оподаткування та фінансове право, проводити оцінку вартості майна і бізнесу, складати та аналізувати інвестиційні проекти, діагностувати фінансовий стан підприємства.

        Студенти мають можливість працювати у комп'ютерних класах, опановувати найсучасніші програмні продукти. В навчальному процесі використовуються мультимедійні технології, проводяться практичні заняття з елементами ділових ігор, майстер-класів з запрошенням спеціалістів підприємств, банків, страхових компаній.

 

 

 

реклама

Банер