Коледж є вищим навчальним закладом І-рівня акредитації загальнодержавної форми власності.

          Згідно наказу № 148 від 9 липня 1970 року Міністерства побутового обслуговування УРСР в м. Калинівка Вінницької області організований технологічний технікум, який здійснював підготовку спеціалістів за спеціальностями: “Технологія швейного виробництва”, “Обладнання швейного виробництва”, “Бухгалтерський облік і аудит”.

         В 1983 році в технікумі була відкрита спеціальність “Моделювання та конструювання верхнього жіночого одягу”. В 2001 році ліцензовано дві спеціальності: “Обслуговування та ремонт електропобутової техніки” та ”Перукарське мистецтво і декоративна косметика”.

         У 2002р. було відкрите заочне відділення, яке здійснює підготовку за всіма спеціальностями.

        Технікум, як складова частина багатоступеневої вищої освіти, забезпечує нерозривну єдність двох напрямків у становленні особистості професійного та орієнтованого на загально духовний розвиток.

        Навчальний заклад при цьому керується тезою, що одержання загальної середньої освіти одночасно з професійною дає можливість у більш ранній період розвитку особи формувати основи її творчого мислення, професійно орієнтувати молоду людину, зацікавити в одержанні загальної освіти, формувати високу виконавську культуру праці.

       Навчальний заклад діє на підставі Закону України «Про освіту», «Про вищу освіту», державних національних програм "Освіта («Україна ХХІ ст.»)", Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

Засновницькі документи.

- Довідка № 061796 про включення до єдиного Державного реєстру підприємства та організацій України від 12.06.2007 року.

- Довідка про внесення вищого навчального закладу до Державного реєстру вищих начальних закладів України реєстрація №02-Д-117 від 08.02.2008 року.

- Статут технікуму, прийнятий загальними зборами трудового колективу та затвердженим МОН України від 16 квітня 2004 року

- Ліцензія серії АВ № 482799 від 07.05.2009р., протокол №77 (наказ МОН України від 12.06.2009р. №2411-Л) про надання освітніх послуг навчальними закладами, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста.

 

реклама

Банер