Матеріально-технічна база

           Успіх підготовки спеціалістів в значній мірі залежить від стану навчально-матеріальної бази.  

             Навчальний процес здійснюється в одному навчальному корпусі. Загальна площа навчального корпусу складає 9676,2 м. кв., на одного студента припадає 9,6 м. кв. навчальної площі, що відповідає санітарним нормам.

          У технікумі створені умови для набуття студентами знань та вмінь роботи з комп’ютером. Функціонують три сучасні комп’ютерні лабораторії, обладнані 53 комп’ютерами, 20 з них доступом до мережі Інтернет, яка дає можливість викладачам і студентам користуватись інформацією.

       В навчальному корпусі є актовий зал на 250 місць, читальний зал на 70 місць, бібліотека з книжковим фондом 31476 примірників, спортивний зал, площею 540 м. кв., приміщення зі спортивними тренажерами, майданчик для допризовної підготовки юнаків, їдальня на 140 посадкових місць, гуртожиток на 450 місць, загальною площею 4111 м. кв. На території технікуму знаходяться волейбольна і баскетбольна площадки, футбольне поле.

           Робота бібліотеки технікуму спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу, забезпечення студентської молоді навчальною літературою, організацією самостійної роботи студентів та розповсюдженням науково-технічної інформації.

         Бібліотека підтримує зв'язки з видавництвами "Вища школа", "Либідь", "Академія", "Абрис", Вентурі", "Наукова думка" "А.С.К."; низкою книжкових фірм: "Укркнига", "Юрінком-Інтер", "Матус";

         Велику допомогу в придбанні нової літератури надає товариство "Знання".

         Бібліотека технікуму має найсучаснішу літературу майже з усіх дисциплін навчального плану. Своєчасне поповнення книжкового фонду відбувається за рахунок сумісної роботи викладачів та працівників бібліотеки, що стежать за видавництвом нових підручників та навчальних посібників.

         В читальному залі протягом дня обслуговується 120-150 чоловік. Створені всі необхідні умови для самостійної роботи студентів денного та заочного відділень.

         Оформлені книжкової виставки: "Коштовний скарб народу", "Криниця Тарасового слова", "Моральний світ особистості", "Самоосвіта - важливий аспект життя". "Від добрих починань до міцних традицій".

         Працівники бібліотеки проводять велику інформаційно-довідкову роботу серед читачів, організовуючи "День інформації", "День спеціаліста", виставки, огляд нової літератури, допомагаючи кураторам навчальних груп, студентському профкому в організації тематичних виховних годин, розробці сценаріїв загально - технікумівських заходів.

         На базі бібліотеки технікуму створено інформаційно-методичний центр. З цією метою придбана необхідна відеоапаратура

         В навчальному процесі задіяні електромонтажна майстерня на 15 робочих місць, 2 майстерні для ремонту складнопобутової техніки, є три швейних, дві конструкторські майстерні, в яких нараховується 195 одиниць швейного обладнання, одна верстатна майстерня (21 верстат), слюсарна майстерня (35 верстаків), ремонтно-монтажна майстерня (55 одиниць обладнання), 2 навчальні перукарні, манікюрний та макіяжний зали.

        На базі Калинівського технологічного технікуму діє локальний центр дистанційного навчання Хмельницького національного університету, який був відкритий у 2003р. Обладнано сучасний комп’ютерний клас, де студенти та викладачі можуть займатися та користуватися послугами всесвітньої мережі Internet.

      Вся комп’ютерна техніка забезпечена прикладними програмами для використання в навчальному процесі.

 

 

реклама

Банер