Дизайн

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 022 ДИЗАЙН  (5.02020701)

(Дизайн одягу)

Галузь - 02 «Культура і мистецтво»

Освітній рівень - неповна вища освіта.

Кваліфікація молодшого спеціаліста: художник - конструктор (дизайнер).

 Молодший спеціаліст за спеціальністю «Дизайн» підготовлений до роботи за кваліфікацією художника-конструктора (дизайнера) за слідуючими видами економічної діяльності:

  •     Текстильна промисловість
  •     Обробна промисловість
  •     Пошиття одягу

    В сучасних умовах основною задачею швейних підприємств є збереження попиту на населення, на модний одяг високої якості і широкого асортименту. Вирішенням цих завдань займаються випускники Калинівського технологічного технікуму спеціальності – «Дизайн». Створити новий зразок одягу – модель – без спеціальних знань неможливо. Тому студенти вивчають цілий ряд дисциплін професійної та практичної підготовки. Це такі як історія мистецтв, основи теорії дизайну, кольорознавство, малюнок, живопис, композиційна організація форм,  основи проектної графіки, матеріалознавство, технологія процесу, основи формоутворення та конструювання, макетування та робота в матеріалі, художнє проектування, комп’ютерне проектування. Для закріплення теоретичних знань студенти виготовляють одиночні вироби та колекції виробів під час навчальної, технологічної та переддипломних практик.
    Кваліфікований художник-конструктор повинен вміти розробляти конструкцію моделі, заданої ескізом форми, покрою в кресленні з перевіркою її в макеті; володіти макетним методом розробки конструкції за ескізом; добре відчувати вплив матеріалу на форму виробу; проводити примірки і усувати дефекти в одязі; розробляти серії моделей з використанням уніфікованих деталей та вузлів; цікавитися дослідженнями, що проводяться в області САПР (системи автоматизованого проектування)
    З метою визначення рівня професійної майстерності студентами КТТ  приймають участь у конкурсах моделей одягу «Калинове намисто», «Срібний наперсток». В навчальному закладі діє студія мод «Діана». Випускники технікуму мають можливість продовжити навчання в Хмельницькому національному університеті за скороченою формою.

 

 

 

реклама

Банер