Бухгалтерський облік

Галузь знань: 07 "Управління та оподаткування"  

Спеціальність: 071 " Облік і оподаткування"

 Кваліфікація - Молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку

  IMG_8522(1).jpgВ Калинівському технологічному технікумі здійснюється підготовка молодших спеціалістів за спеціалізацією: 071 «Бухгалтерський облік» (5.03050901).

       Підготовка фахівців за даною спеціальністю здійснюється починаючи з 1970 року. Студенти, що навчаються за даною спеціальністю, отримують кваліфікацію «Молодший спеціаліст  з бухгалтерського обліку». Навчання здійснюється на базі 9 класів - 2 роки 10 місяців  та на базі 11 класів -1 рік 10місяців .

       Бухгалтер з дипломом молодшого спеціаліста може самостійно і в повному обсязі вести облік необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів, власного капіталу та зобов’язань, доходів і витрат за прийнятою на підприємстві формою бухгалтерського обліку з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології обробки даних. Забезпечувати повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку. За погодженням з власником (керівником) підприємства та керівником підрозділу бухгалтерського обліку, може подавати в банківські установи документи для перерахування коштів згідно з визначеними податками і платежами, а також для розрахунків з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов’язань та виконувати інші види облікових робіт.

   IMG_8524(1).jpg  На підприємстві з кваліфікацією молодшого спеціаліста з бухгалтерського обліку можна працювати бухгалтером, касиром, обліковцем.

      Студенти, що навчаються за спеціальністю приймають активну участь у обласних олімпіадах із спецдисциплін.

    Також викладачі та студенти бухгалтерського відділення  тісно співпрацюють із газетою «Все про бухгалтерський облік», що дає найновішу інформацію в галузі бухгалтерського обліку.
 

 

реклама

Банер