Історія Калинівського технологічного фахового коледжу

Історія Калинівського технологічного фахового коледжу бере свій початок із1970-гороку. Міністерство побутового обслуговування УРСР потребувало висококваліфікованих спеціалістів для своєї сфери, тому виникла потреба у створенні на Вінниччині відповідного закладу освіти.

Згідно з наказом  Міністерства побутового обслуговування УРСР №148 від 9 липня 1970 року в місті Калинівка Вінницької області засновано технологічний технікум, який здійснював підготовку фахівців за спеціальностями: Технологія швейного виробництва, Обладнання швейного виробництва, Бухгалтерський облік і аудит.

У 1983 році відкрито спеціальність: Моделювання та конструювання верхнього жіночого одягу.

У 2001 році ліцензовано дві спеціальності: Обслуговування та ремонт електропобутової техніки, Перукарське мистецтво і декоративна косметика.

У 2002 році в коледжі було відкрито заочне відділення, яке здійснювало підготовку за всіма спеціальностями.

З 2003 року на базі Калинівського технологічного технікуму відкрито локальний пункт дистанційного навчання ХНУ.

Першим директором технікуму було призначено Цвігуна Василя Миколайовича, який очолював наш заклад освіти з 1970 до 1986 року. Під його керівництвом створювалась необхідна матеріально-технічна база, встановлювався освітній процес, формувався педагогічний колектив, який невтомно працював над розбудовою технікуму, створенням авторитету престижного закладу освіти.

Протягом 1986-87 навчального року виконував обов’язки директора викладач загальнотехнічних дисциплін Гайдук Вільярд Іванович.

З 1987 до квітня 2022 року посаду директора обіймав Федонюк Григорій Михайлович, який відіграв значну роль у розвиткові коледжу. Йому довелось завершувати будівництво нового корпусу, куди в 1989 році першими перейшли групи механічного відділення. А в 1990 році вже й увесь студентський, і трудовий колективи розпочали свою діяльність у новому приміщенні.

З 28 квітня 2022 року виконувачем обов’язків директора Калинівського технологічного фахового коледжу  є Будяк Руслан Володимирович.

З моменту заснування коледж зазнав певних змін щодо свого статусу та назви. Так, відповідно до спільних наказів Міністерства побутового обслуговування населення УРСР та Державного комітету СРСР з народної освіти №152/27 від 2 березня 1990 року «Про реорганізацію Калинівського технологічного технікуму» технікум було перейменовано на коледж. Це був сьомий коледж в Радянському Союзі, який здійснював ступеневе навчання зі швейного виробництва. У 1995 році наш заклад освіти знову перейменували на технікум у зв’язку з тим, що у ньому не було викладачів із вченим ступенем.

1 серпня 2018 року відповідно до законів України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» згідно з наказом №829 МОН України Калинівський технологічний технікум перейменовано на коледж. А з лютого 2020 року відповідно до наказу №166 МОН України наш заклад освіти має назву – Калинівський технологічний фаховий коледж.

Старий корпус коледжу, 1970р.
Будівництво нового навчального корпусу, 1983 р.
Закладка першого каменя нового корпусу, 1983р.
Відкриття нового навчального корпусу, 1990р.
Нова будівля коледжу