Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована  на  всебічне  комплексне  оцінювання  їх  педагогічної діяльності,  за  якою  визначаються  відповідність   педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

Склад атестаційної комісії на 2023-2024 н.р.

Будяк Руслан Володимирович
Голова АК
Директор коледжу
Вдовиченко Юлія Валентинівна
Секретар АК
Методист
Кулібаба Олена Сергіївна
Членкиня АК
Заступниця директора з НР
Печевиста Ольга Василівна
Членкиня АК
Заступниця директора з ВР
Федонюк Григорій Михайлович
Член АК
Заступник директораз НВР
Козловська Алла Віталіївна
Членкиня АК
Завідувачка дизайнерсько-економічного відділення
Воробей Ольга Петрівна
Членкиня АК
Завідувачка технолого-механічного відділення
Тесецька Людмила Миколаївна
Членкиня АК
Голова ППО
Калінчук Богдан Іванович
Член АК
Завідувач навчально-виробничою практикою
Ісанкова Тетяна Олександрівна
Членкиня АК
Голова ЦК суспільно-гуманітарних дисциплін
Жигуліна Тетяна Григорівна
Членкиня АК
Голова ЦК фізико-математичних дисциплін
Країло Галина Борисівна
Членкиня АК
Голова ЦК обліково-економічних дисциплін
Левандовська Людмила Мартинівна
Членкиня АК
Голова ЦК спецдисциплін спеціальностей 133,141
Крушельницька Лариса Іванівна
Членкиня АК
Голова ЦК спецдисциплін спеціальності 182
Корнійчук Тетяна Миколаївна
Членкиня АК
Голова ЦК спецдисциплін спеціальності 022
Презентація "Рейтингова оцінка діяльності педагогічного працівника "
Електронна адреса для педагогічних працівників, куди вони можуть надсилати документи для розгляду атестаційною комісією -

atestatsiaktfk@gmail.com