ЦК спецдисциплін спеціальності 182 Технології легкої промисловості

Склад циклової комісії:

Циклова комісія забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:
 1. Технологія виробів
 2. Конструювання виробів
 3. Основи моделювання і художнє оформлення виробів
 4. Матеріалознавство
 5. Обладнання виробництва
 6. Основи автоматизації технологічних процесів
 7. Основи стандартизації, сертифікації та управління якістю продукції
 8. Конструкторська підготовка виробництва
 9. Проєктування підготовчо-розкрійних процесів
 10. Спецмалюнок
 11. Основи пластичної анатомії
 12. САПР виробів
 13. Основи технічної механіки
 14. Основи креслення
 15. Загальна електротехніка з основами електроніки
 16. Технологічна практика
 17. Переддипломна практика
 18. Навчальна практика
Основні напрямки роботи та завдання циклової комісії:
 • використання новітніх технологій у професійній діяльності членів циклової комісії для підвищення якості освітнього процесу;
 • застосування технологій дистанційного, змішаного навчання та компетентністно-орієнтованого підходу у викладацькій діяльності;
 • робота над упровадженням елементів дуальної освіти під час підготовки фахових молодших бакалаврів;
 • організація позанавчальної роботи зі здобувачами освіти: конкурси, виставки, вебінари, конференції, майстер-класи, практичні заняття на підприємствах;
 • застосування сучасних методик під час проведення занять різних типів і форм;
 • аналіз ефективності методів тестування в навчальному процесі;
 • моделювання реальних виробничих ситуацій на лабораторно-практичних заняттях;
 • використання популярних онлайн платформ для навчання та оцінювання знань здобувачів освіти.
Циклова комісія працює над виконанням завдань методичної, навчальної, творчої та виховної роботи, підвищенням теоретичного рівня та професійної кваліфікації викладачів, вивченням і впровадженням новітніх педагогічних технологій, удосконаленням освітнього процесу Калинівського технологічного фахового коледжу.
Google Classroom циклової комісії

2022-2023 навчальний рік

Планування

Звіти тижнів, декад ЦК

2023-2024 навчальний рік

Планування

Звіти тижнів, декад ЦК

ДІДИК ГАЛИНА ІВАНІВНА

Голова ЦК спецдисциплін спеціальності 182 Технології легкої промисловості, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Працює в коледжі з 1985 року на посаді викладача спецдисциплін спеціальностей 022 Дизайн (Дизайн одягу) та 182 Технології легкої промисловості

Освіта – спеціаліст, Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування, 1985 рік

Спеціальність Технологія швейних виробів.

Кваліфікація інженер-технолог.

КУЛІБАБА ОЛЕНА СЕРГІЇВНА

Заступник директора з навчальної роботи, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Працює в коледжі з 2003 року на посаді викладача спецдисциплін спеціальностей 022 Дизайн та 182 Технології легкої промисловості, а з 2011 року обіймає посаду заступника директора з навчальної роботи.

Освіта – спеціаліст, Технологічний університет Поділля м. Хмельницький, 2003рік                   

Спеціальність Професійне навчання.

Кваліфікація інженер-педагог.

ФЄФЄЛОВА ТЕТЯНА ПАНФИЛІВНА

Викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Працює в коледжі з 1981 року на посаді викладача спецдисциплін спеціальностей 022 Дизайн (Дизайн одягу) та 182 Технології легкої промисловості

Освіта – спеціаліст, Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування, 1981 рік

Спеціальність Технологія швейних виробів.

Кваліфікація інженер-технолог.

МАКСИМЧУК МАРИНА МИКОЛАЇВНА

Викладач, спеціаліст першої категорії

Працює в коледжі з 2004 року на посаді викладача рисунку, живопису та спецдисциплін спеціальностей 022 Дизайн, 182 Технології легкої промисловості

Освіта – спеціаліст, Хмельницький державний університет, 2004 рік. Бакалавр, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, 2021 рік.

Спеціальність Швейні вироби. Образотворче мистецтво, декоративна косметика, реставрація.

Кваліфікація інженер-технолог; художник декоративного мистецтва, викладач.

ПРОСКУРОВСЬКА ОЛЕНА ЄВГЕНІЇВНА

Майстер виробничого навчання І категорії

Працює в коледжі з 1986 року на посаді майстра виробничого навчання.

Освіта – спеціаліст, Київський технологічний інститут легкої промисловості, 1992 рік

Спеціальність Технологія швейних виробів.

Кваліфікація інженер-технолог.

ДИКА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА

Майстер виробничого навчання І категорії

Працює в коледжі з 1995 року на посаді майстра виробничого навчання.

Освіта – спеціаліст, Хмельницький технологічний інститут, 1991рік

Спеціальність Технологія швейних виробів.

Кваліфікація інженер-технолог.

ОЛЕКСІЮК АЛЛА ВАЛЕРІЇВНА

Майстер виробничого навчання І категорії

Працює в коледжі з 1986 року на посаді майстра виробничого навчання.

Освіта – спеціаліст, Київський технологічний інститут легкої промисловості, 1990 рік

Спеціальність Конструювання швейних виробів.

Кваліфікація інженер-конструктор-технолог.

ТЕСЕЦЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Викладач, спеціаліст вищої категорії.

Працює в коледжі з 2001 року на посаді викладача рисунку, креслення та спецдисциплін спеціальностей 182 Технології легкої промисловості, 022 Дизайн.

Освіта – спеціаліст, Вінницький державний педагогічний інститут, 1994 рік.

Спеціальність Загальнотехнічні дисципліни та праця.

Кваліфікація вчитель трудового навчання та загальнотехнічних дисциплін.

КОЛЯДЕНКО НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА

Викладач, спеціаліст вищої категорії.

Працює в коледжі з 2001 року на посаді викладача психології та спецдисциплін спеціальностей 022 Дизайн (Дизайн одягу), 182 Технології легкої промисловості

Освіта – спеціаліст, Технологічний університет Поділля м. Хмельницький, 1999 рік

Спеціальність Технологія і конструювання швейних виробів. Психологія .

Кваліфікація інженер-технолог. практичний – психолог .

КРУШЕЛЬНИЦЬКА ЛАРИСА ІВАНІВНА

Викладач-методист, спеціаліст вищої категорії.

Працює в коледжі з 1983 року на посаді викладача спецдисциплін спеціальностей 022 Дизайн та 182 Технології легкої промисловості

Освіта – спеціаліст, Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування, 1983 рік

Спеціальність Технологія швейних виробів.

Кваліфікація інженер-технолог.