ВОРОБЕЙ ОЛЬГА ПЕТРІВНА
Завідувачка відділення, спеціаліст І категорії

Технолого-механічне відділення здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів за такими спеціальностями:

133 Галузеве машинобудування;

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;

182 Технології легкої промисловості:

Відомості про педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес за спеціальністю

З історії становлення відділення

Історія створення механічного відділення починається із 1 вересня 1975 року, яке очолив Барчук С. І. Необхідно зазначити, що це було перше відділення в технікумі. Але вже 23 лютого 1974 року відбувся перший захист дипломних проєктів студентів механічного відділення.
Барчук Станіслав Іванович
Перший захист дипломного проєкту, 1974 рік
На фото захищає свій дипломний проєкт студент Хуторянський Анатолій перед членами комісії Федорчук З.Ф. та Скрипніком Л. П.
з 1вересня 1976 року відділення очолив Косінський В. Г., а з 1978 до 1979 року його змінює Комаров Юрій Клавдіанович.
Богомаз С. Р., який був завідувачем відділення з 1979 до 1980 року, пропагував здоровий спосіб життя серед студентства та педагогів, організовував спортивні змагання, спартакіади, дні здоров’я, туристичні походи тощо.
Богомаз Степан Ростиславович
З вісімдесятих років починається друга сторінка історії відділення. Відділення очолюють такі педагоги:
1980-1984р. – Штельмах Валентина Василівна
1984-1985р. – Михальчук Людмила Михайлівна
1985-1987р. – Стискал Євгенія Володимирівна
Штельмах Валентина Василівна
Михальчук Людмила Михайлівна
Стискал Євгенія Володимирівна
На їхні плечі лягло становлення навчального процесу, створення матеріальної бази майстерень, навчальних кабінетів, ця нелегка праця об’єднала колег-однодумців.
Перші циклові комісії зі спеціальностей очолили професіонали своєї справи – інженер-механік Федорчук З. Ф. та економіст Мельниченко Г.Д.. Як голови циклових комісій, вони направляли роботу викладачів на забезпечення занять роздавальним та методичним матеріалом, разом із завідувачем відділення шукали нові шляхи у вдосконаленні підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Завдяки старанням Федорчук З. Ф. була укомплектована навчальним швейним обладнанням перша майстерня для механіків.
Федорчук Зіна Федорівна
Голова ЦК
Мельниченко Галина Дмитрівна
Голова ЦК
З 1987 до 2005 року третю сторінку продовжив Комаров Ю. К. На ці роки припадає перехід у новий навчальний корпус, відкриття нової престижної спеціальності «Обслуговування та ремонт електропобутової техніки» (2001рік), оснащення нових кабінетів, майстерень відділення сучасним обладнанням.
Комаров Юрій Клавдіанович
З 2002 року в наш навчальний заклад прийшов працювати Задорожний Л. Д. викладачем спецдисциплін. Він був професіоналом своєї справи, докладав усіх зусиль, щоб студенти спеціальності «Обслуговування та ремонт електропобутової техніки» опанували свою професію на належному рівні та стали висококваліфікованими спеціалістами. Леонід Дмитрович був справді майстром своєї справи і залишив глибокий слід у пам’яті своїх випускників. Його студент Лукіянчук Я. В. продовжив його гарну справу в підготовці спеціалістів з ремонту електропобутової техніки.

З 2012 до 2017 року технологічне відділення, а тоді воно було окремим відділенням, очолював Калінчук Б. І. Під час його роботи акредитувалась спеціальність, він звертав особливу увагу на рівень підготовки курсових та дипломних проєктів тощо.

Калінчук Богдан Іванович
Четверту сторінку в історії механічного відділення з 2005 року відкрила Рабцун Т. В. , яка понад 20 років пропрацювала головою циклової комісії. Вона створила всі умови для здорового мікроклімату в навчальних групах, на відділенні, не допускала створення мікрогруп малоактивних і пасивних студентів, залучала студентів до участі в гуртковій роботі та культурно-спортивних заходах, що сприяло формуванню загальнолюдських цінностей. Тетяна Василівна контролювала також роботу класних керівників груп на відділенні.
Рабцун Тетяна Василівна
Вона залучала студентів, голів циклових комісій та викладачів спецдисциплін до активної участі у виставках технічної творчості. Багато викладачів на відділенні докладали великих зусиль для опанування студентами обраних спеціальностей та досягли вагомих результатів у своїй професії: Рабцун Т. В., Левандовська Л.М., Дідик А. І., Струбчевський О. П., Гончаренко Г. В., Куровська Н. П., Воробей О. П., Матвійчук Л. В., Ральченко О. В.
Варто згадати викладачів, які зробили вагомий вклад у підготовку висококваліфікованих спеціалістів й у свій час працювали на відділенні:
Мельниченко Г. Д., Міхєєв І. К., Махніцька К. Г., Шевчук А. П., Балабайко М. Ф., Шамрай К. П., Гайдук В. І., Федорчук З. Ф., Дніпровський О. Й., Франко Н. В., Бондарчук С. С., Москалєнко А. І., Древіцький І. І., Кабанюк Г. М., Ковенська О. А., Тихонюк І. П., Гнесь В. В., Лупійчук Г. Т., Корнійчук М. Г., Гуменчук К. Г., Козицький В. В., Стаднік Т. І., Святецький В. С., Чубанова Н. С., Лонська Т. Ф., Дильова Є. Ф., Березовська Н. Є., Булгакова Л. М., Бойченко В. І., Монастирський О. О., Мулик В. П., Омелич Т. Ф.
Історія відділення у світлинах

Основні завдання відділення:

 1. підготовка молодших спеціалістів та фахових молодших бакалаврів відповідно до вимог Державних стандартів освіти, запитів ринку праці;
 2. забезпечення високої якості підготовки фахівців;
 3. виконання встановлених обсягів регіонального замовлення на підготовку фахівців;
 4. формування сучасного освітнього процесу;
 5. співробітництво з підприємствами, організаціями, установами, освітніми закладами для забезпечення змісту підготовки фахівців відповідно до спеціальностей та освітньо-професійних програм;
 6. створення умов для задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному, моральному та фізичному розвитку;
 7. координація навчальної, методичної, організаційної та виховної роботи відділення;
 8. створення, впровадження та постійне вдосконалення системи контролю якості освітніх послуг на основі компетентного підходу відповідно до тенденцій розвитку науки, практики, змін запитів ринку, використання новітніх освітніх програм і технологій;
 9. постійне вдосконалення нормативно-методичної документації, що регламентує освітній процес;
 10. підготовка звітів, даних, довідок про стан освітнього процесу на відділенні;
 11. взаємодія з підрозділами коледжу з питань організації освітнього процесу;
 12. дотримання викладачами та студентами Правил внутрішнього розпорядку коледжу, охорони праці, техніки безпеки;
 13. сприяння в наданні матеріальної та соціальної допомоги студентам відділення;
 14. відродження, збереження та пропагування національних традицій, здійснення культурно-просвітницької діяльності;
 15. пропаганда фізичної культури і спорту, здорового способу життя студентів;
 16. контроль за вживанням заходів із протипожежної безпеки, економії електроенергії та теплоносіїв викладачами, працівниками відділення, студента.

Права і повноваження відділення

 1. Здійснення повного циклу навчальної, методичної та виховної роботи.
 2. Контроль за виконанням робочих навчальних планів відповідно до спеціальностей та освітньо-професійних програм.
 3. Підготовка документів і клопотання перед стипендіальною комісією про призначення студентам стипендій та подання студентів за успіхи у навчанні, громадському житті відділення, участь у спортивно-масовій роботі до різних форм морального та (або) матеріального заохочення, внесення пропозицій адміністрації Коледжу щодо накладання стягнень чи відрахування студентів відділення.
 4. Представлення класних керівників груп до морального та / або матеріального заохочення, внесення пропозицій адміністрації Коледжу щодо накладання стягнень на працівників відділення.
 5. Організація та контроль проведення навчальних і виробничих практик.
 6. Профорієнтаційна робота зі здобувачами базової та середньої загальної освіти міста й регіону.
 7. Участь у проведенні виховної роботи зі студентами.
 8. Утримання майна в належному технічному та санітарному стані.
 9. Забезпечення діловодства та документообігу відділення.
Навчально-виховна робота відділення у світлинах