Методичний кабінет у Калинівському технологічному фаховому коледжі функціонує як окремий кабінет з 2002 року, який наразі є центром методичної роботи, де зібрано зразки документації, навчально-методичні комплекси, методичні розробки, сценарії виховних годин та заходів, матеріали з узагальнення досвіду роботи педагогів, посібники, атестаційні матеріали, збірники конференцій тощо.

Методичний кабінет організовує та надає методичну допомогу в проведенні відкритих занять, майстер-класів, олімпіад, конкурсів фахової майстерності, тижнів циклових комісій.

Координатором методичної роботи коледжу є методист Вдовиченко Юлія Валентинівна, яка обіймає цю посаду з моменту введення її в штатний розпис з 2002 року.

Завдання методичного кабінету:
 • вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду роботи викладачів коледжу;
 • пропаганда досягнень передової педагогічної науки;
 • надання методичної допомоги викладачам, класним керівникам студентських груп у підвищенні їх фахового рівня, удосконаленні педагогічної майстерності;
 • накопичення та систематизація методичних матеріалів педагогічних працівників;
 • створення організаційних умов для безперервного удосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних, керівних кадрів;
 • організація ефективної системи методичної роботи, спрямованої на розвиток творчої індивідуальності педагогічних працівників.
 • спрямування й координація роботи циклових комісій коледжу;
 • розробка, апробація та впровадження освітніх технологій, інноваційних методик в освітній процес;
 • розробка й упровадження в практику роботи циклових комісій методичних рекомендацій, положень щодо вдосконалення навчально-методичної роботи;
 • робота з молодими та малодосвідченими педагогами;
 • допомога в підготовці викладачів до атестації.
 • забезпечення рецензування методичних розробок, навчальних посібників, комп’ютерних програм та інших навчально-методичних матеріалів, розроблених викладачами і схвалених цикловими комісіями.
Методичний кабінет 2002 рік
Методичний кабінет 2022 рік
Засідання методичної ради
Основні форми методичної роботи:
 • засідання методичної ради коледжу;
 • засідання циклових комісій;
 • науково-методичні конференції;
 • проблемні семінари, семінари-практикуми;
 • методичні консультації;
 • тижні циклових комісій;
 • відкриті заняття;
 • засідання семінару «Школа педагогічної майстерності»;
 • засідання обласних методичних об’єднань ЗФПО;
 • педагогічні читання;
 • засідання творчих і проєктних груп;
 • розробка і вдосконалення комплексів навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін;
 • створення навчально-методичних матеріалів; методичні виставки;
 • консультації, співбесіди, аналіз, самоаналіз, бесіди.
 • ділова гра, рольова гра, «мозковий штурм», педагогічні дискусії, дебати, аналіз педагогічних ситуацій, тренінги, майстер-класи.
При методичному кабінеті організована методична рада, яка визначає основні напрями методичної роботи коледжу, сприяє впровадженню прогресивних форм і методів навчання та виховання, виконує заходи, спрямовані на удосконалення освітнього процесу й підвищення якості підготовки фахівців, надає допомогу щодо ефективності організації методичної і навчально-виховної роботи, здійснює контроль прийнятих рішень і заходів. Методична рада звітує перед педагогічною радою про стан і результати своєї роботи.

За висловом мудреців, педагог у своєму розвитку проходить три стадії: спеціаліст, професіонал і майстер. Отже, зусилля методичного кабінету спрямовані на те, щоб із кожного спеціаліста зробити не лише висококласного професіонала, але й справжнього майстра своєї справи.

Методичні заходи

ВДОВИЧЕНКО ЮЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Методист КТФК, методист вищої категорії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Працює в коледжі з 2002 року на посаді методиста та викладача англійської мови і української мови за професійним спрямуванням.

Освіта – спеціаліст, Вінницький державний педагогічний інститут, 1997 рік. Спеціальність Українська мова і література та англійська мова і література.

Кваліфікація вчитель української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури.