ЦК спецдисциплін спеціальностей 133 Галузеве машинобудування, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Циклова комісія здійснює розробку та втілення в життя заходів, спрямованих на поліпшення якості на очній та змішаній формі навчання, впровадження заходів щодо наукової організації навчального процесу, ознайомлення з методами і прийомами роботи викладачів.

Склад циклової комісії:

Циклова комісія забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:
 1. Технологія ремонту обладнання галузі
 2. Теоретична механіка
 3. Технічна механіка
 4. Електричні вимірювання
 5. Теоретичні основи електротехніки
 6. Прикладна електротехніка з основами електроніки
 7. Основи стандартизації, допуски, посадки і технічне вимірювання
 8. Основи електроніки
 9. Основи стандартизації, метрології та якість продукції
 10. Електричні апарати та машини електропобутової техніки
 11. Автоматика та мікропроцесорна техніка
 12. Нарисна геометрія
 13. Інженерна графіка
 14. Автоматизація технологічних процесів галузі
 15. Обладнання галузі
 16. Електропобутова техніка
 17. Технологія ремонту електропобутової техніки
 18. Прикладна пневмо- та гідроавтоматика
 19. Електротехнічні матеріали
 20. Промислове холодильне обладнання
 21. Обладнання спеціалізованих підприємств
 22. Технологія галузі
 23. Прикладна механіка
 24. Металознавство та конструкційні матеріали
 25. Обробка різанням, металорізальний інструмент і верстати
 26. Навчальна практика
 27. Технологічна практика
 28. Переддипломна практика
Основними напрямками роботи комісії є:
 • здійснення рішучого повороту від масового навчання до посилення індивідуального підходу, розвитку творчих здібностей майбутніх спеціалістів, їхньої самостійної праці, використання активних форм та методів навчання;
 • застосовування в освітньому процесі новітніх ефективних технологій, сучасних засобів навчання;
 • створення електронного навчально-методичного комплексу дисциплін;
 • формування мотивації професійних компетенцій під час викладання дисциплін спеціальної підготовки;
 • створення та впровадження в навчальний процес науково-методичних засобів навчання як важеля підвищення ефективності та якості освіти;
 • активна робота кабінетів навчальних дисциплін;
 • робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього технічного інтелекту та зацікавленості;
 • підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.

Викладачі циклової комісії плідно працюють над проблемою створення оптимальних умов для формування технічно, технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя та активної трудової діяльності; вироблення навичок творчої діяльності студентів, виховання культури праці; всебічного, духовного збагачення, активного встановлення й самореалізації в умовах медіа-освіти.

Основне завдання, над яким працює комісія, – це формування висококваліфікованого фахового молодшого бакалавра з належним рівнем знань, загальнолюдської культури, толерантності, творчої та всебічно розвиненої, свідомої особистості, справжнього патріота України.

Google Classroom циклової комісії

2022-2023 навчальний рік

Планування

Звіти тижнів, декад ЦК

2023-2024 навчальний рік

Планування

Тиждень ЦК

📚Змістовно пройшла декада циклової комісії спецдисциплін спеціальностей 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка і 133 Галузеве машинобудування. Організовуючи різноманітні форми навчально-пізнавальної діяльності, викладачі циклової комісії ставили перед собою мету зацікавити студентів, активізувати їх здібності, розвивати нестандартне мислення, виявити творчу та обдаровану молодь.

🗞️Здобувачі освіти випускних курсів захищали курсові проєкти. Так, студенти спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка захистили курсові проєкти із технології ремонту електропобутової техніки, розробивши під керівництвом викладачів Тетяни Рабцун та Ярослава Лукіянчука технологічні процеси ремонту різних моделей електропобутової техніки.
Студенти спеціальності 133 Галузеве машинобудування під час захисту курсового проєкту з дисципліни ⚙️Прикладна механіка продемонстрували розробки приводів стрічкових транспортерів конічних та циліндричних редукторів. Керівники Ольга Воробей та Леонід Матвійчук провели аналіз та відзначили кращі роботи, які були виконані в комп’ютерних програмах 👨‍💻Компас Графік та Компас 3D.

Оскільки цього року ми відкрили нову освітню програму 💻🚘Комп’ютерна діагностика та технічний сервіс електроустаткування транспортних засобів, викладачі спецдисциплін Людмила Левандовська, Ольга Воробей, Ярослав Лукіянчук та Леонід Матвійчук відвідали ВСП “Барський фаховий коледж транспорту та будівництва НТУ”, щоб перейняти досвід роботи. Зустріч із колегами для нас стала 🤝плідною. 💻Наразі викладачі КТФК проходять курс навчання щодо користування навчальною платформою Electude. Укотре переконуємось, що обмін досвідом – це шлях до підвищення професійної майстерності.

🖇️Викладачками Ольгою Воробей та Людмилою Левандовською був організований майстер-клас «Сучасна інженерна проєктна діяльність комп’ютерних систем» для здобувачів освіти других та третіх курсів спеціальностей 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка і 133 Галузеве машинобудування.

📍Інформативним та актуальним для наших здобувачів освіти став майстер-клас «Монтаж та підключення сонячної електростанції», зініційований директором Русланом Будяком та викладачем електротехнічних дисциплін Андрієм Видмишем, який провели представники ТОВ «Промавтоматика Вінниця».

📚Озброюємо молодь професійними знаннями та практичними навичками! Разом до Перемоги!💙💛

ЛЕВАНДОВСЬКА ЛЮДМИЛА МАРТИНІВНА

Голова ЦК спецдисциплін спеціальностей 133 Галузеве машинобудування та 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Працює в коледжі з 1983 року на посаді викладача креслення та спецдисциплін спеціальності 133 Галузеве машинобудування

Освіта – спеціаліст, Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування, 1983 рік

Спеціальність Машини і апарати легкої промисловості.

Кваліфікація інженер-механік.

БУДЯК РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Виконувач обов’язків директора Калинівського технологічного фахового коледжу з 28 квітня 2022 року.

Відповідно до наказу  Департаменту гуманітарної політики Вінницької ОДА від 10.10.2023  №128-к  Будяка Руслана Володимировича призначено з 12 жовтня 2023 року на посаду директора Калинівського технологічного фахового коледжу.

 Руслан Володимирович у 2006 році закінчив Вінницький державний аграрний університет за спеціальністю Механізація сільського господарства, у цьому ж році вступив до аспірантури Вінницького національного аграрного університету, а у вересні 2014 року захистив кандидатську дисертацію в Кіровоградському національному технічному університеті зі спеціальності 05.03.01 Процеси механічної обробки, верстати та інструменти. Рішенням атестаційної комісії від 22.12.2014 року отримав диплом кандидата технічних наук із спеціальності «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти». Рішенням вченої ради Вінницького національного аграрного університету від 31.05.2019 року  йому присвоєно вчене звання доцента. 

Руслан Володимирович активно займається науково-дослідною роботою. За результатами наукових досліджень опубліковано 43 наукові праці, з них 20 – у фахових наукових виданнях, 3 – у зарубіжних виданнях, 2 – патенти України на винаходи. Він є співавтором 1 підручника, 3 посібників та колективної монографії. Руслан Будяк є ініціатором інноваційних змін у системі освіти, обраний головою комісії з розробки галузевих стандартів зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування для закладів фахової передвищої освіти.

За вагомий внесок у розвиток сфери освіти і науки нагороджений подяками та грамотами Вінницької обласної державної адміністрації, Вінницької обласної ради, Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, Федерації профспілок Вінницької області.

Пріоритетом у розвитку Калинівського технологічного фахового коледжу для Руслана Володимировича є покращення матеріально-технічної бази закладу освіти та відкриття нових спеціальностей, які забезпечували б потреби ринку праці регіону.

З  метою популяризації затребуваних на ринку праці спеціальностей діяльність Руслана Володимировича спрямована на всебічне відображення освітньої діяльності коледжу на офіційному сайті, соціальних мережах та засобах масової інформації. За його ініціативою вдосконалено версію сайту закладу освіти для зручного користування та пошуку інформації відвідувачами.

РАБЦУН ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Працює в коледжі з 1979 року на посаді викладача спецдисциплін спеціальностей 133 Галузеве машинобудування та 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Освіта – спеціаліст, Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування, 1979 рік

Спеціальність Машини і апарати легкої промисловості.

Кваліфікація інженер-механік.

ДІДИК АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Викладач, спеціаліст вищої категорії.

Працює в коледжі з 1985 року на посаді викладача спецдисциплін спеціальностей 133 Галузеве машинобудування та 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Освіта – спеціаліст, Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування, 1985 рік

Спеціальність Машини і апарати легкої промисловості.

Кваліфікація інженер-механік.

НОВАКОВСЬКИЙ ЛЕОНАРД ЙОСИПОВИЧ

Викладач, спеціаліст першої категорії.

Працює в коледжі з 1976 року на посаді викладача загальнотехнічних дисциплін.

Освіта – спеціаліст, Вінницький політехнічний інститут, 1974 рік

Спеціальність Електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства.

Кваліфікація інженер-електрик.

МАТВІЙЧУК ЛЕОНІД ВАСИЛЬОВИЧ

Викладач, спеціаліст першої категорії.

Працює в коледжі з 2004 року на посаді викладача загальнотехнічних дисциплін та інформатики.

Освіта – спеціаліст, Хмельницький державний університет, 2004 рік

Спеціальність Обладнання легкої промисловості.

Кваліфікація інженер-механік.

ХАРЧЕНКО ВАЛЕНТИН СТЕПАНОВИЧ

Майстер виробничого навчання

Працює в коледжі з 2021 року на посаді майстра виробничого навчання

Освіта – спеціаліст, Технологічний університет Поділля, 1999 рік

Спеціальність Обладнання текстильної, легкої промисловості.

Кваліфікація інженер-механік.

ЛУКІЯНЧУК ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Викладач, спеціаліст першої категорії.

Працює в коледжі з 2013 року на посаді викладача спецдисциплін спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Освіта – спеціаліст, Хмельницький національний університет, 2012 рік.

Спеціальність Електропобутова техніка.

Кваліфікація інженер-електромеханік.

ТРЕМБІЦЬКА ГАЛИНА ГРИГОРІВНА

Викладач, спеціаліст вищої категорії.

Працює в коледжі з 2017 року на посаді викладача загальнотехнічних дисциплін.

Освіта – спеціаліст, Вінницький політехнічний інститут, 1986 рік

Спеціальність Електроенергетика .

Кваліфікація інженер-викладач електроенергетичних дисциплін.

ВОРОБЕЙ ОЛЬГА ПЕТРІВНА

Завідувач технолого-механічного відділення, спеціаліст першої категорії.

Працює в коледжі з 2005 року на посаді викладача спецдисциплін спеціальності 133 Галузеве машинобудування, а з 2021 року обіймає посаду завідувача відділення.

Освіта – спеціаліст, Хмельницький державний університет, 2004 рік.

Спеціальність Обладнання легкої промисловості.

Кваліфікація інженер-механік