Контакти:

Електронна адреса: biblioktk@ukr.net
тел. 068 622 42 73
Микитенко Неля Вікторівна
завідувач бібліотеки

На сьогодні бібліотека коледжу має універсальний фонд, який налічує 18 158 примірників – це наукова, навчальна, художня література та фахові періодичні видання. Вона виконує функцію освітньо-інформаційного та культурно-просвітницького структурного підрозділу, діяльність якого спрямована перш за все на задоволення інформаційних потреб студентів та викладацького складу, вдосконалення навчально-виховного процесу.

Її діяльність регламентується відповідними законами України «Про бібліотеку та бібліотечну справу», «Про освіту», інструктивно-нормативними документами, що регламентують діяльність бібліотеки, Положенням про бібліотеку навчального закладу та Статутом коледжу.

Історія бібліотеки коледжу

У закладі освіти бібліотека є обов’язковим його структурним підрозділом, який функціонує за законами і правилами двох відомств – освіти і культури.
Бібліотека Калинівського технологічного фахового коледжу створена в 1970 році одночасно з його заснуванням.
Історія бібліотеки – це частина історії коледжу. Вона пройшла разом з нашим закладом освіти більш ніж піввіковий шлях розвитку. З року в рік збагачувалася її матеріально-технічна база, збільшувалось коло читачів, накопичувався досвід, примножувалися традиції. Першою завідувачкою бібліотеки було призначено з 1 вересня 1970 року Лонську Константину Федорівну.
Лонська Константина Федорівна
Завідувач бібліотеки
(1970)
Грідіна Алла Євгеніївна
Завідувач бібліотеки
(1971-1982)
А з 1 вересня 1971 року було призначено Грідіну Аллу Євгенівну (1971 -1982). Непросто їй було створити бібліотечний фонд: потрібно було не тільки бажання, але й кошти та наполегливість. Вона доклала значних зусиль, щоб забезпечити педагогічних працівників і студентів підручниками, сформувала книжковий фонд з урахуванням профілю закладу освіти.
З 1982 до 2018 року посаду завідувача бібліотеки обіймала Ганжа Катерина Йосипівна.
Ганжа Катерина Йосипівна
Завідувач бібліотеки
(1982 – 2018)
Шевчук Наталія Григорівна
Бібліотекарка
(1991-2003)
Вписала і свою творчу сторінку в історію бібліотеки Шевчук Наталія Григорівна (1991-2003), яка перейшла на посаду викладача художньої культури.
Сучасну сторінку історії бібліотеки Калинівського технологічного фахового коледжу творить Микитенко Неля Вікторівна, яка очолила її в квітні 2018 року. Як завідувачка вона впровадила новітні форми роботи, що здатні актуальністю змісту привертати до себе увагу користувачів.
Микитенко Неля Вікторівна
Завідувач бібліотеки
(2018)
В бібліотеці проведено Інтернет мережу, завдяки чому є можливість задовольняти широке коло професійних, освітніх запитів користувачів, надаючи доступ до світових інформаційних ресурсів. Створено електронний банк даних (електронних підручників та посібників із загальноосвітніх предметів та спеціальних дисциплін). Найбільш зручним способом взаємодії з читачем у віртуальному середовищі залишається спілкування у соціальних мережах, тому створено сторінки «Калинівський технологічний фаховий коледж. Бібліотека» в мережі «Facebook», «Instagram», «Tik Tok». Ці сторінки дозволяють залучити користувачів до бібліотеки, достатньо швидко встановити неформальний контакт. Соціальні мережі є майданчиком для обговорення, просування послуг бібліотеки, її ресурсів, анонсування подій, акцій, заходів, реклами та створення іміджу відкритості, доступності, універсальності. У бібліотеці діє послуга: «Електронна доставка документа». Також створено бібліотечний актив зі студентської молоді, яка реалізує свій творчий потенціал у різноманітних заходах, інформаційних та виховних годинах.
Проходили роки, змінювались бібліотекарі та незмінним залишається кадровий потенціал бібліотеки. На сьогодні бібліотечний працівник – це інформатор, бібліоменеджер, аналітик операцій, спеціаліст з електронної обробки інформаційних носіїв, технолог автоматизації бібліотечно-інформаційних систем. Кожна спеціалізація бібліотекаря ставить певні вимоги не тільки до знань, умінь і навичок, але й до їхніх особисто – професійних значимих якостей, саме такі бібліотекарі, що усвідомлюють свою місію, переймаються роботою, перетворюють бібліотеку зі сховища книг в науковий центр.
НАЙГОЛОВНІШОЮ ЗАПОРУКОЮ УСПІХУ БІБЛІОТЕКИ НЕОДМІННО Є ЇЇ ПРАЦІВНИКИ, КОТРІ ЛЮБЛЯТЬ СВОЮ СПРАВУ І ЛЮДЕЙ, ДЛЯ ЯКИХ ВОНИ ПРАЦЮЮТЬ

Бібліотечний актив

Бібліотечний актив.Флешмоб приурочений пам'яті Небесної Сотні

Обов'язкові складові:
 • Раціональне поєднання традиційних та інноваційних форм роботи.
 • Співпраця з викладачами та студентами.
 • Створення позитивного іміджу бібліотеки.
 • Формування бережливого ставлення до бібліотечного фонду.
Головні завдання бібліотеки:
 • Забезпечення необхідною літературою навчально-виховного процесу в коледжі.
 • Повноцінне та якісне обслуговування викладачів і студентів.
 • Оперативне інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів на основі широкого доступу до бібліотечних фондів та світових інформаційних ресурсів.

Бібліотечні уроки

Виховні заходи

Інформаційна година

Завітавши до нас, студенти мають можливість:
 • послуговуватися абонементом та читальним залом бібліотеки;
 • підготувати реферати та цікаві повідомлення;
 • взяти участь у всіх заходах, що проходять у бібліотеці;
 • стати абонентом індивідуальної інформації;
 • користуватися Інтернет мережею в зоні WI-FI, послугою «Електронна доставка документа», електронним банком даних (електронні підручники з загальноосвітніх предметів і спеціальних дисциплін);
 • ознайомлення з новими книгами, що експонують на виставках, а також з профільними журналами.

Крім того, студенти можуть реалізувати свій творчий потенціал у різноманітних заходах, що проходять у бібліотеці (інформаційні та виховні години, тематичні вечори, зустрічі з творчими людьми нашого краю), а також стати членом бібліотечного активу.

У нас цікаво, пізнавально, драйвово та весело!

Микитенко Неля Вікторівна

завідувач бібліотеки

Працює бібліотекарем з 2002 року. На посаді завідувача бібліотеки з 2018 року.

Закінчила Тульчинське училище культури в 1991 році за спеціальністю Бібліотечна справа та Київський інститут культури у 2012 році за спеціальністю Документознавство та інформаційна діяльність, документознавець, менеджер органів державної влади і управління.

Ганжа Катерина Йосипівна

провідний бібліотекар

Закінчила Тульчинське училище культури в 1988 році за спеціальністю Бібліотекар середньої кваліфікації.

Бібліотечний стаж роботи – 36 років.