Циклова комісія фізико-математичних дисциплін

Склад циклової комісії:

Циклова комісія забезпечує викладання таких навчальних предметів та дисциплін:
 1. Математика
 2. Вища математика
 3. Інформатика (Основи інформатики і комп’ютерної техніки)
 4. Фізика і астрономія
 5. Хімія
 6. Біологія і екологія (основи екології)
 7. Географія
Основні напрямки роботи циклової комісії:
 • упровадження в навчальний процес освітніх інноваційних технологій;
 • подальше вдосконалення педагогічної компетентності, майстерності та розвитку творчих здібностей викладачів;
 • стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді;
 • вироблення в здобувачів освіти вміння вчитися й самовдосконалюватися протягом усього життя, здатності до творчого наукового пошуку;
 • створення й формування цінностей особистісного розвитку;
 • упровадження цифрових технологій у процес вивчення дисциплін циклу.
 • удосконалення методики самостійної роботи здобувачів освіти як фактору, що забезпечує високий рівень підготовленості майбутніх фахівців;
 • удосконалення методики проведення різноманітних форм контролю знань і вмінь, як одного з найважливіших елементів навчального процесу.
Google Classroom циклової комісії

2022-2023 навчальний рік

Планування

Звіти тижнів, декад ЦК

2023-2024 навчальний рік

Планування

Звіти тижнів, декад ЦК

ЖИГУЛІНА ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА

Голова ЦК фізико-математичних дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

Працює в коледжі з 2001 року на посаді викладача інформатики та обліково-економічних дисциплін.

Освіта – спеціаліст, Вінницький державний сільськогосподарський інститут, 1997 рік.

– спеціаліст, Хмельницький національний університет, 2013 рік.

Спеціальність Облік і аудит. Інформаційні технології проєктування. .

Кваліфікація економіст-бухгалтер. інженер-програміст .

ДИЧУК ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА

Викладач, спеціаліст вищої категорії.

Працює в коледжі з 1995 року на посаді викладача біології, екології та хімії

Освіта – спеціаліст, Ніжинський ордена Трудового Червоного Прапора державний педагогічний інститут ім. М. В. Гоголя,1987 рік.

Спеціальність Біологія.

Кваліфікація вчитель біології.

ЛУК’ЯНЧУК ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА

Викладач, спеціаліст вищої категорії

Працює в коледжі з 1976 року на посаді викладача технічної механіки та математики.

Освіта – спеціаліст, Одеський державний університет імені І. І. Мечникова, 1976 рік.

Спеціальність Математика.

Кваліфікація математик, викладач математики.

ШЕНДЕРУК ІННА ВАСИЛІВНА

Викладач, спеціаліст другої категорії.

Працює в коледжі з 2020 року на посаді викладача математики

Освіта – спеціаліст, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, 2014 рік.

Спеціальність Математика.

Кваліфікація вчитель математики, фізики та астрономії.

МУЗИКА ЙОСИП РОМАНОВИЧ

Викладач, спеціаліст вищої категорії

Працює в коледжі з 1986 року на посаді викладача фізики та астрономії

Освіта – спеціаліст, Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського, 1972 рік.

Спеціальність Фізика

Кваліфікація вчитель фізики та електротехніки.

ГОЛОВАТА ВІРА ЙОСИПІВНА

Викладач, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист.

Працює в коледжі з 2022 року на посаді викладача фізики та астрономії

Освіта – спеціаліст, Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського, 1977 рік.

Спеціальність Фізика

Кваліфікація вчитель фізики.

МАТВІЙЧУК ЛЕОНІД ВАСИЛЬОВИЧ

Викладач, спеціаліст першої категорії.

Працює в коледжі з 2004 року на посаді викладача загальнотехнічних дисциплін та інформатики.

Освіта – спеціаліст, Хмельницький державний університет, 2004 рік

Спеціальність Обладнання легкої промисловості.

Кваліфікація інженер-механік.

ВОЛОЩУК ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

Викладач, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Працює в коледжі з 2019 року на посаді викладача біології та екології.

Освіта – спеціаліст, Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського, 1983 рік

Спеціальність Географія з додатковою спеціальністю біологія

Кваліфікація вчитель географії та біології.