Засідання педагогічної ради, 1979 рік
Засідання педагогічної ради, 2014 рік
Засідання педагогічної ради, 2023 рік

Педагогічна рада Калинівського технологічного фахового коледжу є дорадчим органом, створеним для вирішення основних питань діяльності закладу освіти.

Колегіальна функція педагогічної ради реалізується шляхом колективного обговорення й прийняття рішень з актуальних проблем для поточної та перспективної діяльності Калинівського технологічного фахового коледжу, забезпечує функціонування цілісної системи підготовки фахових молодших бакалаврів. Педагогічна рада, як колегіальний орган, розглядає та ухвалює найважливіші рішення з питань організації освітнього процесу.

 

Функції педагогічної ради

Головні функції педагогічної ради визначаються Положенням коледжу.

 Крім того, педагогічна рада здійснює такі функції:

 •  розглядає конкретні питання поліпшення навчальної, наукової, виробничої та господарської діяльності коледжу за поданням керівників структурних підрозділів;
 •  обговорює плани науково-дослідної та методичної роботи, плани підвищення кваліфікації викладацького складу;
 •  розглядає проєкти навчальних планів і програм, схвалює робочі навчальні плани та зміни графіка навчального процесу;
 •  заслуховує звіти заступників директора із навчально-наукової роботи, виховної роботи голів циклових комісій;
 •  бере участь у визначенні заходів щодо морального й матеріального стимулювання праці;
 •  розглядає питання про заміщення посад викладацького складу;
 •  розглядає план розвитку закладу освіти та зміцнення його матеріально-технічної бази;
 •  обговорює досвід роботи відділень, циклових комісій та інших структурних підрозділів;
 •  обговорює питання нового прийому студентів, випуску фахівців, вивчення їх виробничої діяльності;
 •  вносить пропозиції щодо відкриття та закриття спеціальностей і спеціалізацій;
 •  розглядає матеріали щодо ліцензування, атестації та акредитації спеціальностей.

Структура педагогічної ради

Педагогічна рада є колегіальним органом, склад якого визначається «Законом про фахову передвищу освіту».

За посадою до педагогічної ради входять:

 •  директор;
 •  заступники директора;
 •  головний бухгалтер;
 •  секретар педагогічної ради;
 •  голови циклових комісій;
 •  викладачі;
 •  голова студентської Ради;
 •  інші виборні представники.

Головою педагогічної ради є директор коледжу. Директор коледжу може тимчасово делегувати повноваження голови педагогічної ради (за наказом чи усним розпорядженням) заступнику директора з навчальної роботи. Обов’язки секретаря педагогічної ради виконує один з членів педагогічної ради. Педагогічні працівники, що не є членами педагогічної ради, можуть запрошуватися на її засідання або на обговорення окремих питань.

Плани засідань педагогічної ради

Протоколи засідань педагогічної ради