• Кількість місць : 0
  • Термін навчання : на базі 9 класів 4 роки / на базі 11 класів 3 роки / на базі ПТ0 2 роки
  • Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр
  • Кваліфікація : технік з експлуатації та ремонту устаткування
  • Форма навчання : денна (дуальна) та заочна