Студентська рада Калинівського технологічного фахового коледжу заснована в листопаді 2003 р. (з моменту прийняття положення на зборах). Утворена на громадських засадах з метою сприяння розвитку студентського самоврядування з врахуванням інтересів студентів в діяльності коледжу, захисту власних прав, з метою весело та корисно проводити свій час, виховувати в собі лідерські та організаційні здібності.

В коледжі існує система студентського самоврядування в межах якої діють наступні органи: Студентська рада коледжу та гуртожитку, старостат, студентський профком.

Органи студентського самоврядування коледжу здійснюють свої повноваження за принципами: законності, демократизму, виборності, гуманності, гласності.

Основними завданнями органів студентського самоврядування коледжу є: забезпечення виконання студентами своїх обов’язків, сприяння навчальній та творчій діяльності студентів, сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів, створення різноманітних гуртків і секцій, контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування на їх порушення, залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час, забезпечення, спільно з відповідними службами інформаційної, правової, психологічної допомоги студентам, пропаганда здорового способу життя.

Вищим органом студентського самоврядування коледжу є конференція студентів, яка ухвалює положення про студентське самоврядування, обирає виконавчий орган, визначає його структуру, термін повноважень та звітує.

Студентська рада коледжу тісно співпрацює з Студентською радою гуртожитку.

До складу студради входить п’ять комісій: навчально-наукова, культурно-масова, соціально-побутова, спортивно-масова та інформаційна. Кожна з комісій складається з голови та членів комісій.

За час роботи Студради збільшився обсяг загальноколеджних виховних заходів, проведених з ініціативи органів студентського самоврядування, налагоджений тісний зв’язок та співпраця з адміністрацією коледжу, проведена робота у допомозі проведення вільного часу студентами, пропаганда здорового способу життя, організація школи молодого студентського лідера.

Кузьміна Олександра
В.о голови студради
Гринчук Сергій
заступник голови студради
Бурлака Каріна
голова навчально-наукової комісії
Фогель Ольга
голова культурно-масової комісії
Баранова Анна
голова соціально-побутової комісії
Шевцова Анастасія
голова інформаційної комісії
Гальчинюк Максим
голова спортивно-масової комісії
Жигулін Денис
член студради