• Кількість місць : 0
  • Термін навчання: на базі 9 класів 4 роки / на базі 11 класів 3 роки / на базі ПТО 2 роки
  • Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр
  • Кваліфікація : технік – технолог
  • Форма навчання : денна (дуальна) та заочна