Основною метою виховання студентської молоді Калинівського технологічного фахового коледжу є набуття соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, духовності, художньо-естетичної, правової культури.

В коледжі виховна робота проводиться згідно з планом і покликана максимально реалізувати потенціал кожного виховного заходу в напрямку всіх сторін виховання та розвитку особистості.

Виховна робота коледжу включає такі розділи: організаційна робота, патріотичне виховання, морально-правове виховання, трудове виховання, фізичне виховання, художньо-естетичне виховання, екологічне виховання, сімейно-родинне виховання.

Гуманістичний характер виховання передбачає побудову його змісту і форми на основі глибокого розуміння природи вихованців, їх індивідуальних рис і можливостей, поваги до особистості дитини, турботи про її гармонійний розвиток.

В коледжі діють органи студентського самоврядування: Студентська рада коледжу, студентський профком, старостат, студентська рада гуртожитку, які працюють в тісному зв’язку з класними керівниками груп, вихователем гуртожитку та адміністрацією коледжу, допомагаючи їм в організації, підготовці та проведенні виховних заходів.

Творчий колектив художньої самодіяльності, в якому беруть участь 25 студентів, виступає з концертними програмами на різних районних заходах.

В коледжі проводиться святкування всіх визначних та знаменних дат, огляди художньої самодіяльності, конкурси, виставки творчих робіт студентів, виставки квітів, тематичні вечори, спортивні змагання, тижні спеціальностей, предметні олімпіади.

Діють спортивні секції: з міні-футболу серед хлопців, з міні-футболу серед дівчат, волейболу, настільного тенісу.

Створені гуртки художньо-естетичного напрямку, предметні гуртки, які поглиблюють та розширюють знання студентів з провідних дисциплін.

Проводяться зустрічі з ветеранами війни та праці. На виховних годинах проходять бесіди на теми морального, правового, професійного, патріотичного, трудового та фізичного виховання. На такі бесіди запрошуються лікарі, працівники правоохоронних органів, соціальної служби для молоді, екологічних центрів, працівники психологічної служби.

Класні керівники організовують студентів на відвідування краєзнавчого, художнього музеїв, муздрамтеатру м. Вінниця.

Велику увагу педколектив приділяє правовому вихованню, особливо серед неповнолітніх.

Для профілактики правопорушень застосовуються найрізноманітніші форми і методи роботи. В коледжі створена рада з профілактики правопорушень, яка надає дійову допомогу класним керівникам груп.

Практикуються зустрічі батьків із психологами, працівниками правоохоронних органів, лікарями-наркологами.

Велика увага приділяється національному вихованню, вивченню традицій і обрядів. У коледжі створено музей-світлицю, де представлені предмети народних ремесел, традиції та культури нашого краю. Екскурсії готують та проводять студенти коледжу.

Напрямком виховної роботи, пріоритетним у роботі зі студентами, є художньо-естетичне виховання.

В коледжі діє театр мод «Діана», учасники якої постійно беруть участь у конкурсах моделей одягу та перукарського мистецтва.

Важливим етапом у становленні майбутнього спеціаліста є залучення студентів до участі в роботі гуртків технічної творчості, які працюють в коледжі.

Звітом проведеної роботи є виставки творчих робіт студентів та викладачів коледжу.

Виставка творчих робіт викладачів та студентів щорічно проводиться в травні місяці за трьома напрямками: технічна творчість, методична робота, образотворче мистецтво.

Переможці конкурсу нагороджуються грамотами та цінними подарунками.