Калинівський технологічний фаховий коледж за свою 50-річну історію має славні традиції та потужний педагогічний колектив. За час свого існування наш заклад випустив понад 9 тис. висококваліфікованих спеціалістів для галузей легкої промисловості, машинобудування, побутового обслуговування населення, управління та адміністрування.

Приміщення коледжу є відносно новими, виробничі майстерні здані в експлуатацію на початку 90-х років. Навчальний процес проводиться в одному навчальному корпусі, який складається з навчального блоку «А» та навчально-виробничого блоку «Б». Загальна площа навчального корпусу складає 9676,2 м. кв., на одного студента припадає близько 25 м. кв. навчальної площі, що відповідає санітарним нормам.

У навчальному корпусі є актовий зал на 250 посадкових місць, читальний зал на 70 місць, спортивний зал площею 540 м. кв., приміщення зі спортивними тренажерами. На території коледжу обладнаний майданчик для допризовної підготовки юнаків, знаходяться волейбольна і баскетбольна площадки, футбольне поле, гаражі для автомобілів. Їдальня на 140 посадкових місць. Коледж має гуртожиток на 450 місць загальною площею 4111 м. кв., в приміщенні якого відкрито медпункт.

Навчально-виробничі майстерні розміщені в блоці «Б». В навчальному процесі задіяні електромонтажна майстерня на 15 робочих місць, 2 майстерні для ремонту складнопобутової техніки, є три швейних, дві конструкторські майстерні, в яких нараховується 195 одиниць швейного обладнання, одна верстатна майстерня (21 верстак), слюсарна майстерня (35 верстаків), ремонтно-монтажна майстерня (55 одиниць обладнання), 2 навчальні перукарні, манікюрний та макіяжний зали.

Оснащені 4 комп’ютерні класи. Кількість комп’ютерів станом на  01.09.2021рік становить 60. Комп’ютери забезпечені операційними системами Windows XP Professional, Offise XP, є доступ до всесвітньої мережі Internet. На 100 студентів припадає 17 комп’ютерів.

Проведено естетичне та технічне переобладнання навчального корпусу, побудована власна котельня (2007р.), замінено водоканалізаційні комунікації, зроблено ремонт європейського зразка в актовій залі коледжу (2019р.).

На базі Калинівського технологічного фахового коледжу з 2003 року діє локальний центр дистанційного навчання Хмельницького національного університету. Центр обладнаний сучасними комп’ютерами, де студенти можуть займатися та користуватися послугами всесвітньої мережі Internet.

Кабінети, навчальні майстерні в достатній кількості забезпечені інструкціями, нормативними документами, роздатковимматеріалом, інструментами, обладнанням для проведення лабораторних, практичних, семінарських та лекційних занять. Придбано нове обладнання для швейних майстерень та майстерень з ремонту швейного обслуговування (універсальні швейні машини, обладнання для ВТО: парові генератори, прасувальні столи).  Викладачі циклової комісії спеціальності активно співпрацюють з представництвами кращих швейних фабрик України.

Наочність всіх кабінетів оформлена державною мовою з дотриманням естетичних вимог. В навчальному закладі проведено паспортизацію і атестацію кабінетів, лабораторій та робочих місць. Кабінети та лабораторії укомплектовані необхідним обладнанням та устаткуванням і відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, оформлені інструкції з техніки безпеки.

При навчальних кабінетах зосереджені навчально-методичні комплекси з дисциплін, завдання для самостійної роботи, технічні засоби навчання, роздаткові матеріали, додаткове обладнання, інвентар і навчальна література.

Стан матеріально-технічного забезпечення відображено в паспортах кабінетів, які доповнюються згідно із змінами, що відбуваються в навчально-матеріальній базі. Оснащеність всіх кабінетів відповідає нормативам. Цього року була проведена атестація та поновлена паспортизація кабінетів.

При кабінетах працюють предметні гуртки. Робота гуртків проводиться за напрямками:

  1. Поглиблення професійних знань студентів.
  2. Удосконалення вмінь та навичок, що здобуті на практичних заняттях.
  3. Сприяння розвитку професійного мислення студентів.
  4. Допомога студентам у виборі індивідуальної траєкторії навчання (спеціалізації).

Члени предметних гуртків  проводять роботу з вивчення  діяльності підприємств служби побуту. Організовуються зустрічі, круглі столи з провідними фахівцями в цій сфері.

Всі види практик: навчальна, технологічна, переддипломна – забезпечені програмами, завданнями; проводяться на базі коледжу і підприємствах служби побуту, а також на тих підприємствах і організаціях, які направили на навчання студентів за договорами.

Робота бібліотеки коледжу спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу, забезпечення студентської молоді навчальною літературою, організацією самостійної роботи студентів та розповсюдженням науково-технічної інформації.

Книжковий фонд бібліотеки становить 30,395 примірників. Дисципліни забезпечені літературою згідно з навчальними програмами.