• Кількість місць : 0
  • Термін навчання: на базі 9 класів 2 роки 10 місяців / на базі 11 класів 1 рік 10 місяців
  • Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр
  • Кваліфікація : бухгалтер
  • Форма навчання : денна (дуальна) та заочна