Історія Калинівського технологічного фахового коледжу бере свій початок із 1970-го року. Міністерство побутового обслуговування потребувало висококваліфікованих спеціалістів для своєї сфери, тому виникла потреба у створенні на Вінниччині відповідного закладу освіти.
Калинівський технологічний технікум, 1990 рік
Калинівський технологічний технікум, 2010 рік
Калинівський технологічний фаховий коледж, 2020 рік
Колектив КТТ, 1978 рік. Директор – Цвігун Василь Миколайович
Колектив КТТ, 2020 рік. Директор – Федонюк Григорій Михайлович
Колектив КТФК, 2022 рік. В. о. директора – Будяк Руслан
Згідно з наказом Міністерства побутового обслуговування №148 від 9 липня 1970 року в місті Калинівка Вінницької області засновано технологічний технікум, який здійснював підготовку фахівців за спеціальностями: Технологія швейного виробництва, Обладнання швейного виробництва, Бухгалтерський облік і аудит.
Перший наказ по технікуму
Рішення про виділення земельної ділянки під будівництво навчального корпусу технікуму
Наказ про затвердження проєкту на будівництво гуртожитку
Рішення про виділення ділянки під забудову гуртожитку

З 15 червня 1970 року на посаду директора технікуму призначено Цвігуна Василя Миколайовича, який очолюватиме його до 1986 року. Упродовж 16 років директор організовував освітній процес в одному з приміщень середньої школи №1 м. Калинівка.

Цвігун Василь Миколайович
Перший директор коледжу
1970-1986

З 15 серпня Василь Миколайович набирає штат викладачів – Кабанюк Г. М., (викладач математики), Махніцька К. Г. (викладач російської мови та німецької мови), Лонська К. Ф. (викладач української мови та літератури), Барчук С. І. (викладач фізики), Мельниченко Г. Д. (викладач бухгалтерського обліку), Гайдук В. І. (викладач креслення), Корнійчук М. Г. (викладач хімії), Дильова Є. Ф. (викладач фізичного виховання), Булгакова Л. М. (викладач англійської мови), Міхєєв І. К. (викладач політекономії), Лупійчук Г. Т. (викладач теорії бухгалтерської галузі).

Першими кураторами груп стали: Махніцька К. Г. (Ш-01), Кабанюк Г. М. (Ш-02), Барчук С. І. (М-01), Гайдук В. І. (М-02), Корнійчук М. Г. (Б-01), Міхєєв І. К. (Б-02).

Поступово навчально-виховна робота налагоджувалась – і завирувало студентське життя у стінах нашого закладу освіти. Першочергове завдання, яке перед собою ставив Василь Миколайович, – це побудувати гуртожиток, оскільки контингент здобувачів освіти зростав. Відповідно до рішення №374 виконкому Калинівської районної Ради від 17.11.1970 та наказу МОН Побутового обслуговування населення №20 від 14.01.1972 виділено земельну ділянку та затверджено проєкт на будівництво гуртожитку Калинівського технологічного технікуму на 450 місць. Так, через два роки побудовано триповерховий гуртожиток, у якому перший поверх був виділений для молодих педагогів.

Технікум активно розвивався, тому постала потреба в розширенні педагогічного колективу викладачами загальноосвітніх, загальнотехнічних та спеціальних дисциплін. Так, з 1971 року розпочали свою педагогічну діяльність – Балабайко М. Ф. (викладач англійської мови), Яценко О. Т (викладач швейного виробництва), Чубанова Н. С. (викладач російської мови), Стаднік В. І. (викладач електротехніки), Андрєєв В. М. (викладач швейного виробництва), Сушко Н. М. (викладач математики), Шамрай К. П. (викладач креслення), Бойченко В. І. (викладач економічних дисциплін), Брус А. А. (викладач фізичного виховання та цивільної оборони), Кукурудза З.І. (викладач малювання), Почтарьов В. П. (викладач креслення), Кшановська О. К. (майстер навчальної практики), Шевчук А. П. (викладач технічних дисциплін), Островська Г. І. (викладач історії), Гончаренко Г. В. (викладач бухгалтерського обліку).
У 1971 році було створено швейну та механічну майстерні для проходження студентами навчальної практики, якими завідували Андрєєв В. М. та Шевчук А. П. У цьому ж році на посаду завідувачки практики призначено Лонську К. Ф.

Древіцька Валентина Микитівна
Заступник директора з навчальної роботи
1970-1976

Барчук Станіслав Іванович
Заступник директора з навчальної роботи
1976-1978

З кожним роком педагогічний та студентський колективи збільшувалися, тому для забезпечення якісного освітнього процесу потрібно було нове та просторе приміщення. Так, відповідно до рішення № 334 Калинівської районної ради народних депутатів Вінницької області від 24 грудня1980 року виділено земельну ділянку під будівництво навчального корпусу Калинівського технологічного технікуму, а у 1983 році розпочалось і саме будівництво. Цього ж року за ініціативою директора відкрилась нова спеціальність: «Моделювання та конструювання верхнього жіночого одягу».
Завдяки ентузіазму та зусиллям Цвігуна Василя Миколайовича створювалась необхідна матеріально-технічна база закладу освіти, налагоджувався освітній процес. Під його керівництвом був сформований колектив молодих, відданих своїй справі викладачів та майстрів виробничого навчання, які невтомно працювали над розбудовою технікуму, створенням авторитету престижного навчального закладу. Педагогічний колектив та випускники завжди пам’ятатимуть першого директора як одного із самовідданих засновників Калинівського технологічного технікуму.
Успіх навчальної роботи в коледжі залежить від умілої організації освітнього процесу, керівництво яким здійснює заступник директора з навчальної роботи.
Першим завучем Калинівського технологічного технікуму з 15 липня 1970 року було призначено Андрєєву (Древіцьку) Валентину Микитівну.
Протягом 1976 – 1978 років посаду заступника директора з навчальної роботи обіймав Барчук Станіслав Іванович. А з 1978 до 1986 року – Гончаренко Галина Василівна.
На їхню професійну долю випали перші десятиріччя становлення та розвитку технікуму, що покладало неабияку відповідальність на плечі кожного.
Усі вони були вмілими організаторами та професіоналами своєї справи, під їхнім керівництвом удосконалювався освітній процес, вони спонукали кожного викладача безупинно підвищувати свій професійний рівень і педагогічну майстерність.

Гончаренко Галина Василівна
Заступник директора з навчальної роботи
1978-1986

Саме сумління та ентузіазм кожного з цих педагогів сприяли тому, що наш технікум у подальшому став відомим та престижним в Україні закладом освіти з підготовки спеціалістів для сфери побуту.

Гайдук Вільярд Іванович
В.о. директора коледжу
1986-1987

Короткий проміжок часу з 1986 року виконував обов’язки директора викладач загальнотехнічних дисциплін Гайдук Вільярд Іванович. Він, будучи спортсменом, пропагував здоровий спосіб життя серед студентського та викладацького колективів. За ініціативою Вільярда Івановича було проведено багато змагань, спартакіад, туристичних походів.
З 24 червня 1987 року на керівну посаду було призначено Федонюка Григорія Михайловича, який очолював Калинівський технологічний фаховий коледж до квітня 2022 року, і ввійшов в історію як другий директор коледжу.
Григорій Михайлович відіграв значну роль у розвиткові нашого закладу освіти. Йому довелось завершувати будівництво навчального корпусу, куди в 1989 році першими перейшли групи механічного відділення. А в 1990 році всі студенти та викладачі розпочали освітній процес в новому приміщенні коледжу.

Федонюк Григорій Михайлович
Директор коледжу
1987-2022

Це був нелегкий час економічної та політичної перебудови. Так, у 1990 році було ліквідовано Міністерство побутового обслуговування, а в 1991 році утворено Укрсоюзсервіс, якому більше десяти років підпорядковувався наш навчальний заклад.
Наполегливість, досвідченість, відповідальність допомагали Григорію Михайловичу успішно вирішувати питання розвитку коледжу. Так, відповідно до наказу Міністерства побутового обслуговування населення №152/27 від 2 березня 1990 року «Про реорганізацію Калинівського технологічного технікуму» технікум було перейменовано на коледж. Це був сьомий коледж в колишній державі, який здійснював ступеневе навчання зі швейного виробництва.
У 1995 році коледж знову перейменовують на технікум у зв’язку з тим, що в ньому не було викладачів із вченим ступенем.
За ініціативою директора Федонюка Г. М. та за сприянням голови Ради Укрсоюзсервісу Косих С. І. у 2001 році ліцензовано дві нові спеціальності: Обслуговування та ремонт електропобутової техніки та Перукарське мистецтво і декоративна косметика. У 2002 році в технікумі було відкрито заочне відділення, яке здійснювало підготовку за всіма спеціальностями.
Департамент регіонального економічного розвитку Вінницької облдержадміністрації та Департамент освіти і науки Вінницької облдержадміністрації започаткував у 2002 році на базі нашого закладу освіти Міжрегіональний конкурс на кращу колекцію моделей одягу «Калинове намисто», який став уже традиційним і перетворився на справжнє свято. Конкурс сприяв об’єднанню та інтеграції напрямків моди різних регіонів України, давав змогу молодим та творчим людям обмінюватися досвідом, демонструвати досягнення своєї роботи у створенні одягу на сучасному рівні, підвищувати свою професійну майстерність, можливість реалізувати себе та проявити здібності.
У 2003 році на базі Калинівського технологічного технікуму відкрито локальний пункт дистанційного навчання ХНУ, керівником якого була до 2021 року Федорчук Зіна Федорівна. Багато наших випускників здобували вищу освіту за допомогою сучасних інформаційно-освітніх технологій та систем телекомунікації. Варто зазначити, що Хмельницький національний університет надав коледжу сучасну навчально-матеріальну та технічну базу.
З 2004 року Калинівський технологічний фаховий коледж підпорядковується Міністерству освіти і науки України.

Мельник Таміла Миколаївна
Заступник директора з навчальної роботи
1986-2005

Протягом майже двох десятиліть, з 1986 до 2005 року, обов’язки заступника директора з навчальної роботи виконувала Мельник Таміла Миколаївна. Ентузіазм, творчість, вимогливість до себе та до інших були запорукою її успішної діяльності

Таміла Миколаївна брала активну участь у відкритті заочного відділення і таких спеціальностей, як Обслуговування та ремонт електропобутової техніки, Перукарське мистецтво та декоративна косметика, забезпечувала організацію ліцензування й акредитації спеціальностей технікуму, сприяла організації семінару «Школа молодого викладача».
З 2005 до 2011 року посаду заступника обіймав Комаров Юрій Клавдіанович, який до цього працював викладачем креслення й довгий час завідував механічним відділенням.

Комаров Юрій Клавдіанович
Заступник директора з навчальної роботи
2005-2011

Комаров Ю. К. проявив себе як досвідчений викладач та адміністратор, свої зусилля зосереджував на вмілій організації освітнього процесу, постійно контролюючи роботу педагогічного колективу.

Кулібаба Олена Сергіївна
Заступник директора з навчальної роботи
з 2011 року

З 31 серпня 2011 року на посаду заступника директора з навчальної роботи призначено Кулібабу Олену Сергіївну, яка й дотепер виконує покладені на неї обов’язки.
1 серпня 2018 року відповідно до законів України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» згідно з наказом №829 МОН України Калинівський технологічний технікум перейменовано на коледж, а з лютого 2020 року відповідно до наказу №166 МОН України – на Калинівський технологічний фаховий коледж.

Сучасну сторінку історії Калинівського технологічного фахового коледжу перегортає Будяк Руслан Володимирович, якого з 28 квітня 2022 року призначено виконувачем обов’язків директора…

 Відповідно до наказу  Департаменту гуманітарної політики Вінницької ОДА від 10.10.2023  №128-к  Будяка Руслана Володимировича призначено з 12 жовтня 2023 року на посаду директора Калинівського технологічного фахового коледжу. 

Будяк Руслан Володимирович
 Директор коледжу
з 2023 року

Як все починалось....

Історія у світлинах...