Кулібаба Олена Сергіївна
Заступник директора з навчальної роботи
Печевиста Ольга Василівна
Заступник директора з виховної роботи
Федонюк Григорій Михайлович
Завідувач майстернями
Чукай Олена Леонідівна
Головний бухгалтер
Калінчук Богдан Іванович
Завідувач навчально-виробничою практикою
Козловська Алла Віталіївна
Завідувач дизайнерсько-економічного відділення
Воробей Ольга Петрівна
Завідувач технолого-механічного відділення
Завертаний Сергій Іванович
Керівник фізичного виховання
Ковальчук Микола Гнатович
Т.в.о. керівника фізичного виховання

БУДЯК РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Виконувач обов’язків директора Калинівського технологічного фахового коледжу з 28 квітня 2022 року.

Відповідно до наказу  Департаменту гуманітарної політики Вінницької ОДА від 10.10.2023  №128-к  Будяка Руслана Володимировича призначено з 12 жовтня 2023 року на посаду директора Калинівського технологічного фахового коледжу.

 Руслан Володимирович у 2006 році закінчив Вінницький державний аграрний університет за спеціальністю Механізація сільського господарства, у цьому ж році вступив до аспірантури Вінницького національного аграрного університету, а у вересні 2014 року захистив кандидатську дисертацію в Кіровоградському національному технічному університеті зі спеціальності 05.03.01 Процеси механічної обробки, верстати та інструменти. Рішенням атестаційної комісії від 22.12.2014 року отримав диплом кандидата технічних наук із спеціальності «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти». Рішенням вченої ради Вінницького національного аграрного університету від 31.05.2019 року  йому присвоєно вчене звання доцента. 

Руслан Володимирович активно займається науково-дослідною роботою. За результатами наукових досліджень опубліковано 43 наукові праці, з них 20 – у фахових наукових виданнях, 3 – у зарубіжних виданнях, 2 – патенти України на винаходи. Він є співавтором 1 підручника, 3 посібників та колективної монографії. Руслан Будяк є ініціатором інноваційних змін у системі освіти, обраний головою комісії з розробки галузевих стандартів зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування для закладів фахової передвищої освіти.

За вагомий внесок у розвиток сфери освіти і науки нагороджений подяками та грамотами Вінницької обласної державної адміністрації, Вінницької обласної ради, Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, Федерації профспілок Вінницької області.

Пріоритетом у розвитку Калинівського технологічного фахового коледжу для Руслана Володимировича є покращення матеріально-технічної бази закладу освіти та відкриття нових спеціальностей, які забезпечували б потреби ринку праці регіону.

З  метою популяризації затребуваних на ринку праці спеціальностей діяльність Руслана Володимировича спрямована на всебічне відображення освітньої діяльності коледжу на офіційному сайті, соціальних мережах та засобах масової інформації. За його ініціативою вдосконалено версію сайту закладу освіти для зручного користування та пошуку інформації відвідувачами.

ФЕДОНЮК ГРИГОРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Заступник директора з навчально-виробничої роботи, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

З 1987 до 2022 року Григорій Михайлович очолював коледж і весь його професійний шлях пов’язаний з розвитком і становленням закладу освіти.

Протягом усіх цих років утверджувався незаперечний авторитет Калинівського технологічного фахового коледжу, його здатність готувати кваліфікованих фахівців.

У 1974 році він закінчив Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю Російська мова та література. За багаторічну і плідну працю Федонюк Г.М. нагороджений  значком «Відмінник народної освіти УРСР» (1985), дипломом лауреата  премії галузевої профспілки (Постанова президії: ЦК профспілки України НП-19 від 16.02.1999), нагрудним знаком «Відмінник служби  побуту України» (1998), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2002), у 2010 році – нагрудними знаками Профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України та Міністерства Внутрішніх справ України «За співпрацю з внутрішніми військами МВС України», грамотами Міністерства освіти України (2018), Вінницької облдержадміністрації (2018), почесною відзнакою  «За заслуги перед Вінниччиною» (2019). У 2021 році Григорій Михайлович за досягнуті успіхи у справі підготовки кваліфікованих фахівців та з нагоди 50-річчя з дня заснування коледжу нагороджений почесними грамотами Хмільницької районної ради, Калинівської міської ради, Вінницької обласної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України та Департаменту гуманітарної політики Вінницької ОДА.

КУЛІБАБА ОЛЕНА СЕРГІЇВНА

Заступник директора з навчальної роботи, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Працює в коледжі з 2003 року на посаді викладача спецдисциплін спеціальностей 022 Дизайн та 182 Технології легкої промисловості, а з 2011 року обіймає посаду заступника директора з навчальної роботи.

Освіта – спеціаліст, Технологічний університет Поділля м. Хмельницький, 2003рік                   

Спеціальність Професійне навчання.

Кваліфікація інженер-педагог.

ПЕЧЕВИСТА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

Заступник директора з виховної роботи, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Працює в коледжі з 1985 року на посаді викладача географії, а з 2001 року обіймає посаду заступника директора з виховної роботи.

Освіта – спеціаліст, Вінницький державний педагогічний інститут,  1985 рік.                  

Спеціальність Географія та біологія.

Кваліфікація вчитель географії та біології

ШЕВЧУК ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ

Заступник директора з адміністративно-господарської роботи.

Працює в коледжі з 2016 року.

Освіта – спеціаліст, Національна академія міністерства внутрішніх справ України.

Спеціальність Правознавство.

Кваліфікація юрист

ЧУКАЙ ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА

Головний бухгалтер, викладач, спеціаліст ІІ категорії.

Працює в коледжі з 2015 року за внутрішнім сумісництвом на посаді викладача обліково-економічних дисциплін, а за основним місцем роботи – на посаді головного бухгалтера.

Освіта – спеціаліст, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національно-економічного університету, 2004 рік. 

Спеціальність Облік і аудит.

Кваліфікація спеціаліст з обліку і аудиту

КАЛІНЧУК БОГДАН ІВАНОВИЧ

Завідувач навчально-виробничою практикою, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Працює в коледжі з 1999 року на посаді викладача суспільних дисциплін, а з 2017 року обіймає посаду завідувача навчально-виробничою практикою.

Освіта – спеціаліст, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, 1998 рік.                  

Спеціальність Всесвітня історія та основи правознавства.

Кваліфікація вчитель історії та основ правознавства

КОЗЛОВСЬКА АЛЛА ВІТАЛІЇВНА

Завідувач дизайнерсько-економічного відділення, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Працює в коледжі з 2000 року на посаді викладача обліково-економічних дисциплін, а з 2012 року обіймає посаду завідувача відділення.

Освіта – спеціаліст, Вінницький державний сільськогосподарський інститут, 1999 рік

Спеціальність Облік і аудит.

Кваліфікація економіст-бухгалтер

ВОРОБЕЙ ОЛЬГА ПЕТРІВНА

Завідувач технолого-механічного відділення, спеціаліст першої категорії.

Працює в коледжі з 2005 року на посаді викладача спецдисциплін спеціальності 133 Галузеве машинобудування, а з 2021 року обіймає посаду завідувача відділення.

Освіта – спеціаліст, Хмельницький державний університет, 2004 рік.

Спеціальність Обладнання легкої промисловості.

Кваліфікація інженер-механік

ВДОВИЧЕНКО ЮЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Методист КТФК, методист вищої категорії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Працює в коледжі з 2002 року на посаді методиста та викладача англійської мови і української мови за професійним спрямуванням.

Освіта – спеціаліст, Вінницький державний педагогічний інститут, 1997 рік. Спеціальність Українська мова і література та англійська мова і література.

Кваліфікація вчитель української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури.

ДІДИК АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Викладач, спеціаліст вищої категорії.

Працює в коледжі з 1985 року на посаді викладача спецдисциплін спеціальностей 133 Галузеве машинобудування та 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Освіта – спеціаліст, Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування, 1985 рік

Спеціальність Машини і апарати легкої промисловості.

Кваліфікація інженер-механік.

ЗАВЕРТАНИЙ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Керівник фізичного виховання, спеціаліст першої категорії.

Працює в коледжі з 2010 року на посаді керівника фізичного виховання та викладача фізичного виховання.

Освіта – спеціаліст, Вінницький державний педагогічний інститут, 1997 рік.

Спеціальність Фізичне виховання.

Кваліфікація вчитель фізичного виховання.

КОВАЛЬЧУК МИКОЛА ГНАТОВИЧ

Викладач, спеціаліст вищої категорії

Працює в коледжі з 1988 року на посаді викладача фізичного виховання та захисту України

Освіта – спеціаліст, Вінницький державний педагогічний інститут, 1988рік.

Спеціальність Початкове військове навчання і фізичне виховання.

Кваліфікація вчитель початкового військового навчання і фізичного виховання.