Калинівський технологічний фаховий коледж отримав ще один статус – ЦЕНТР ОСВІТНІХ ІНІЦІАТИВ.
Підготовка висококваліфікованих фахівців є одним із головних напрямків діяльності Всеукраїнської громадської організації “Спілка Автоматизаторів Бізнесу” (САБ), партнером якої і став наш коледж. Головна мета САБ – допомога у створенні нових рішень для автоматизації бізнесу й забезпечення високого рівня послуг із обслуговування цих систем.
Це була кропітка колективна праця: скоординував напрям роботи щодо отримання статусу ЦЕНТР ОСВІТНІХ ІНІЦІАТИВ в.о.директора коледжу Руслан БУДЯК, а викладачки фінансово-економічних дисциплін Галина КРАЇЛО та Олена ЧУКАЙ впровадили в освітній процес використання сучасного програмного забезпечення, адже співпраця між САБ та КТФК сприятиме поліпшенню якості викладання спецдисциплін для здобувачів освіти спеціальностей 071 Облік і оподаткування та 072 Фінанси банківська справа, страхування та фондовий ринок.
Фахівці з міцними знаннями та практичними навичками – запорука економічно сильної України.