️14.12.2022 в Калинівському технологічному фаховому коледжі студенти 4-го курсу спеціальності 133 Галузеве машинобудування захищали курсові проєкти з дисципліни “Прикладна механіка (Деталі машин)”.

Здобувачі освіти під керівництвом викладача спецдисциплін та інформатики й комп’ютерної техніки Леоніда Матвійчука у своїх роботах продемонстрували навички розрахунку й конструювання редукторів для стрічкового транспортера та типових деталей і вузлів. Усі креслення студенти виконували в програмі КОМПАС – 3D.

 

Комісія в складі викладачів спецдисциплін: Ольги Воробей, Людмили Левандовської та Леоніда Матвійчука відмітила, що здобувачі освіти творчо підійшли до виконання технічного завдання та підтвердили вміння використовувати набуті знання з загальнотехнічних дисциплін у майбутній професійній діяльності.

Четвертокурсники під час захисту отримали не тільки певний досвід з виконання практично всіх етапів курсового проєкту, а й навички публічного виступу.