Екскурсіяна підприємство ПрАТ «Калина»

Студенти Калинівського технологічного технікуму  побували на підприємстві ПрАТ «Калина», де з ними викладачі Понюк Г.Б. та   Крушельницька Л.І. провели заняття-екскурсію на тему : «Мода і промислове проектування»
Метою заняття було формувати у  студентів поняття про основи організації праці та виробничого процесу виготовлення одягу та налагодження співпраці навчального закладу з виробництвом.
Проводити такі заняття  чи ні? Звичайно, так, бо саме вони передбачають створення умов для наближення змісту навчальних дисциплін до реального життя, розширюють світогляд студентів, формують в них професійну спрямованість, конкурентоспроможність, мобільність, творчу активність в умовах ринкової економіки.
Підготовка майбутніх спеціалістів неможлива без використання інтерактивних технологій навчання, передового досвіду та застосування новітніх інформаційних технологій. Вони дають змогу ефективно організовувати навчальний процес, забезпечувати належну підготовку студентів та гарантують високий рівень знань.
Особливу подяку хотілося б висловити директорові ПрАТ «Калина» Ломачевському Сергію Миколайовичу та головному інженеру Киричек Євгенії Григорівні за надання допомоги в підготовці й проведенні екскурсії підприємством.
Автор: Понюк Г.Б. і Крушельницька Л.І.

 

 

реклама

Банер