Ремонт електропобутової техніки

 Кваліфікаційна характеристика молодшого спеціаліста.

С
пеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка   (5.14010201 «Обслуговування та ремонт електропобутової техніки»).

Спеціалізація: Обслуговування та ремонт електропобутової техніки
Галузь знань 14 Електрична інженерія

Кваліфікація молодшого спеціаліста – технік-електрик.

Професійне призначення молодшого спеціаліста.

 Молодший спеціаліст підготовлений до професійної діяльності по технічному обслуговуванню, ремонту, монтажу,     налагодженню, відновленню електропобутових приладів та апаратів. Молодший спеціаліст призначений для роботи на   ремонтних підприємствах, а також на посадах, які заміщаються молодшим спеціалістом з вищою освітою відповідно до   типових, галузевих та інших номенклатурних посад. Може займати первинні посади: майстер цеху та технік-технолог.


  

  Фахівець здатен виконувати зазначену професійну роботу:
-    майстер з ремонту приладів та апаратів;
-    директор малого підприємства без апарату управління;
-    електромеханік;
-    електромеханік дільниці;
-    лаборант електротехнічних машин, апаратів і приладів;
-    електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання;
-    випробувач електричних машин, апаратів і приладів;
-    електрослюсар з ремонту електричних машин.

 

реклама

Банер